My Liantis

Accountancy en boekhouding 05 mei 2021

Bezorg ons de contactgegevens van je zelfstandige klanten

Vandaag verloopt het contact met diverse instanties meer en meer via digitale weg. Start je bij ons een nieuw dossier? Dan roepen we je op om ons meteen ook de contactgegevens van de zelfstandige in kwestie te bezorgen. Meer specifiek gaat het om zijn e-mailadres en telefoonnummer.

Efficiënter werken

Waar we vroeger alles per post verstuurden, doen we dat nu bijna volledig via e-mail. Wanneer iets niet helemaal duidelijk is, grijpen we sneller naar de telefoon. Zo kunnen we onmiddellijk twijfels bespreken en het dossier verwerken. Het grootste voordeel hiervan is dat we veel sneller informatie kunnen uitwisselen, een dossier sneller kunnen verwerken, en de nodige bewijsdocumenten en attesten sneller kunnen afleveren. 

Ook de overheid vraagt ons als ondernemingsloket meer en meer naar het e-mailadres van onze klant, zodat zij hem rechtstreeks kunnen contacteren. Denk hierbij vooral aan de btw-diensten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar ook andere instanties voor bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen of subsidies.

Eenvoudiger zaken in orde brengen

Een ander voordeel voor je klant is dat hij via My Liantis op elk moment zijn eigen dossier online kan raadplegen. Via zijn e-mailadres ontvangt hij dan een link naar ons online platform. Daar kan hij de stand van zaken van zijn dossier bij het ondernemingsloket opvolgen, maar ook zijn sociaal statuut beheren. Zo kan hij vlot zijn sociale bijdragen regelen, belangrijke documenten raadplegen zoals het loopbaanattest, of eventuele steun aanvragen zoals het overbruggingsrecht of de relancepremie. Door ons de contactgegevens van je klant door te geven, bespaar jij dus ook jezelf  heel wat werk.  

Uiteraard kan je er van op aan dat we het e-mailadres en/of telefoonnummer van je klant niet voor commerciële doeleinden zullen gebruiken. Hij kan zelf in de voorkeuren aanpassen hoe en waarover hij wenst te worden gecontacteerd via My Liantis.

Bezorg ons dus steeds de contactgegevens van je klant bij het ingeven van een dossier in de applicatie van het ondernemingsloket of wanneer je ons per e-mail contacteert.