My Liantis

Sociaal statuut 01 mei 2019

Verhoging sociale uitkeringen voor zelfstandigen

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex, liggen de sociale uitkeringen sinds 1 mei 2019 hoger.