Meer zelfstandigen kunnen gebruik maken van Vlaamse verzekering gewaarborgd wonen

Wie een hypothecaire lening afsluit voor de aankoop, bouw of verbouwing van een woning in het Vlaams Gewest, kan zich tegen inkomensverlies laten verzekeren. De Vlaamse overheid voorziet een gratis verzekering gewaarborgd wonen. Onlangs werd het toepassingsgebied van de verzekering uitgebreid waardoor meer zelfstandigen in aanmerking komen.

2 minuten leestijd Verzekering 31 juli 2019

Gewaarborgd wonen voor zelfstandigen

Heb je inkomensverlies terwijl je eerder een hypothecaire lening afsloot voor de aankoop, bouw of verbouwing van een woning in Vlaanderen? Dan kan je je tegen dit financieel verlies laten verzekeren. De gratis verzekering gewaarborgd wonen voorziet dan in een financiële tegemoetkoming van maximaal 600 euro per maand en dat tijdens een bepaalde periode. Zelfstandigen konden terugvallen op de verzekering bij een stopzetting door arbeidsongeschiktheid.

Op 15 juni 2019 werd het toepassingsgebied uitgebreid naar zelfstandigen die geconfronteerd worden met een onvrijwillige stopzetting van hun zelfstandige activiteit. Het gaat meer bepaald om zelfstandigen die een overbruggingsrecht genieten en zelfstandigen die na de stopzetting een werkloosheidsuitkering genieten op basis van een vroegere tewerkstelling als werknemer.

Hoe aanvragen?

Om als zelfstandige gebruik te maken van de gratis verzekering gewaarborgd wonen, moet je aan een hele reeks voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is dat je binnen het jaar na de eerste kapitaalopname van je lening een aanvraag indient om in te tekenen op de verzekering.

Meer info over deze verzekering vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Waalse tegenhanger

De Waalse overheid biedt een gelijkaardige verzekering aan voor woningen in het Waals Gewest, de Assurance contre la Perte de Revenus (APR). Deze verzekering is eveneens gratis en geldt ook voor zelfstandigen, maar er is voor zelfstandigen enkel een tussenkomst in geval van arbeidsongeschiktheid.

Ook hier gelden heel wat voorwaarden en moet je tijdig een aanvraag indienen om in te tekenen op de verzekering. Meer info vind je op de website van de Waalse overheid.

Brussels Gewest

In het Brussels Gewest is er op dit moment (nog?) geen equivalent van de Vlaamse en de Waalse verzekering.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...