Wat is de loonbonus?

De loonbonus is een fiscaal voordelige vorm van extra verloning die je als werkgever kunt toekennen aan je personeelsleden. Het is een manier om werknemers te belonen voor collectieve prestaties, bijvoorbeeld het bereiken van een specifieke doelstelling in een bepaalde afdeling.

Loonbonus als collectieve extra verloning

Het systeem van de loonbonus - die officieel bekendstaat als niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel - werd ingevoerd in 2008. De toekenning van een loonbonus is altijd gekoppeld aan het behalen van collectieve doelstellingen. Als werkgever kun je er dus niet voor kiezen om individuele werknemers te belonen; je moet altijd afdelings- of bedrijfsoverkoepelend werken.

Bonus voor afgelijnde prestaties

De collectieve doelstellingen die als basis dienen voor de loonbonus mag je als werkgever vrij ruim interpreteren. Het kan zowel gaan om financiële targets - bijvoorbeeld meer omzet of betere kostenefficiëntie - als om niet-financiële doelstellingen. Je moet de criteria wel op voorhand afbakenen en ze moeten transparant en duidelijk omschreven zijn. 

Fiscaal voordelige verloning

De loonbonus is fiscaal interessanter dan een brutoloonsverhoging of eindejaarspremie. De solidariteitsbijdrage die je betaalt op het uitgekeerde brutobedrag, mag je als kost inbrengen in je vennootschapsbelasting. 

Je werknemer is op zijn beurt dan weer vrijgesteld van personenbelasting op het ontvangen extra bedrag. Voor een becijferd voorbeeld van een loonbonus en vergelijking met een winstpremie kan je hier terecht.

Hulp nodig bij de invoering van een loonbonus in je bedrijf?
Liantis helpt je op weg.

Neem contact op