Alleenstaandenpensioen of gezinspensioen?

Binnenkort kom je in een nieuwe fase van je leven terecht en ontvang je als gepensioneerde een maandelijks pensioen. Je maakt aanspraak op een pensioen omdat je jarenlang sociale bijdragen hebt betaald en zo pensioenrechten hebt opgebouwd. Op basis jouw opgebouwde rechten, ontvang je een alleenstaandenpensioen. In bepaalde gevallen heb je recht op een gezinspensioen. Dat pensioen is dan zowel voor jou als voor je echtgeno(o)t(e).

Wanneer heb je recht op een gezinspensioen?

Je zal een gezinspensioen krijgen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent gehuwd en,
  • Je partner heeft geen of een beroepsinkomen dat lager ligt dan de grens van de toegelaten activiteit (zie verder), of
  • Het pensioen van je partner is kleiner dan het bedrag dat je voor hem/haar kunt bijkrijgen.

Het bedrag van het gezinspensioen is ongeveer 25% hoger dan het alleenstaandenpensioen. De pensioendiensten gaan zelf na volgens welk tarief je pensioen moet worden uitbetaald en zullen altijd het pensioen uitbetalen dat voor jou het meest voordelig is. 

Ben je niet gehuwd of woon je feitelijk of wettelijk samen? Dan ontvang je sowieso een alleenstaandenpensioen.

Wat zijn de grenzen van de toegelaten activiteit?

De bedragen die hieronder vermeld staan hebben betrekking op het inkomen dat je partner, die geen eigen pensioen ontvangt, maximaal mag bijverdienen om het gezinspensioen te kunnen behouden. Dit zijn de netto belastbare bedragen op jaarbasis van toepassing in 2024. Wanneer je de inkomensgrens overschrijdt, zal het gezinspensioen herleid worden tot het pensioen als alleenstaande, ongeacht het bedrag of percentage van de overschrijding.

Je partner die geen
eigen pensioen ontvangt,
is jonger dan 65 jaar

Zonder kinderlast

inkomen als zelfstandige: 7.880 euro netto belastbaar op jaarbasis

 

inkomen als werknemer of ambtenaar: 9.850 euro bruto op jaarbasis
 

Met kinderlast

inkomen als zelfstandige: 11.820  euro netto belastbaar op jaarbasis

 

inkomen als werknemer of ambtenaar: 14.775 euro bruto op jaarbasis
Je partner die geen
eigen pensioen ontvangt,
is 65 jaar of ouder

Zonder kinderlast

inkomen als zelfstandige: 22.760  euro netto belastbaar op jaarbasis

 

inkomen als werknemer of ambtenaar: 28.450 euro bruto op jaarbasis
  Met kinderlast

inkomen als zelfstandige: 27.685  euro netto belastbaar op jaarbasis

 

inkomen als werknemer of ambtenaar: 34.606 euro bruto op jaarbasis