Stopzetting eenmanszaak: wat moet je weten?

Heb je een eenmanszaak en wil je die stopzetten? We leggen uit welke stappen je moet volgen. Liantis helpt je bij elke stap en zorgt ervoor dat alle administratie snel is afgerond.

Welke stappen moet je ondernemen

Of je nu voor een complete carrièreswitch kiest, van een welverdiend pensioen gaat genieten of met onvoorziene omstandigheden krijgt af te rekenen: op een dag kan je ervoor kiezen om je eenmanszaak stop te zetten. Om dit hoofdstuk in je leven met een gerust hart af te sluiten, moet je een aantal stappen doorlopen.

Schrijf je uit de KBO uit

Als eerste stap moet je ervoor zorgen dat je zaak geschrapt wordt uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Je regelt dit via een ondernemingsloket zoals Liantis ondernemingsloket. Je kan hiervoor langskomen in een van onze kantoren of je stopzetting regelen via ons online loket.

Wij registreren de reden waarom en de datum waarop je je zaak stopzet en bezorgen je een hier een attest van. Aan je uitschrijving is een beperkte administratie gekoppeld.

Zet je btw-nummer stop

Een tweede stap is de schrapping van je btw-nummer. Je moet de btw-administratie binnen de maand na de stopzetting van je activiteiten op de hoogte brengen. Doe je dit niet, dan riskeer je een boete.

Ook voor de schrapping van je btw-nummer kan je een beroep doen op Liantis ondernemingsloket. Het stopzetten van je btw-nummer kost 37,00 euro, exclusief btw.

De btw-administratie zal hierop een stopzettingscontrole inplannen. Bekijk daarom zeker samen met je boekhouder of je btw-toestand geregulariseerd is en al de btw die je verschuldigd bent, betaald is.

Informeer je sociaal verzekeringsfonds en je ziekenfonds

Stop je met je eenmanszaak, dan moet je ook je sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds hiervan op de hoogte brengen.

Ben je niet langer als zelfstandige actief, dan hoef je geen sociale bijdrage meer te betalen. Binnen de vijftien dagen na je stopzetting moet je je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte brengen. Je bezorgt hiervoor een verklaring en een bewijs van stopzetting, zoals bijvoorbeeld je attest van schrapping uit de KBO. Voor het lopende kwartaal zal je sowieso nog een laatste kwartaalbijdrage moeten betalen.

Ook je ziekenfonds moet je binnen de vijftien dagen op de hoogte te brengen van de stopzetting van je eenmanszaak. Zij zullen je daarop met je nieuwe statuut inschrijven (bijvoorbeeld als werknemer, als invalide …).

Extra bewijs zelfstandig helper en meewerkende echtgenoot

Was je als zelfstandig helper of meewerkende echtgenoot aan de slag in een eenmanszaak die ermee ophoudt? Dan moet jij ook je sociaal verzekeringsfonds hiervan op de hoogte brengen. De hoofdzelfstandige moet je een verklaring bezorgen waarin hij of zij bevestigt dat je geen zelfstandige activiteit meer uitvoert.

Wat met je afschrijvingen en schulden?

Heb je bij het stopzetten van je eenmanszaak nog lopende schulden of afschrijvingen? Bespreek in dat geval met je boekhouder wat de beste oplossing hiervoor is.

Bij betalingsmoeilijkheden neem je bovendien best zo snel mogelijk contact op met je sociaal verzekeringsfonds. Onder bepaalde voorwaarden kan je namelijk een kwijtschelding van eventuele verhogingen op je kwartaalbijdrage bekomen.

Je kan ook terecht bij onze partnerorganisatie Dyzo, die zelfstandige ondernemers in moeilijkheden bijstaat met raad en daad.

Jouw eenmanszaak stopzetten?

Dat doe je eenvoudig via het online ondernemingsloket!

Stopzetten