Als werkgever voorzie ik mondmaskers voor mijn medewerkers: wat met de RSZ?

Is het voor jouw werknemers noodzakelijk om op de werkvloer te zijn? Dan respecteer je natuurlijk de veiligheidsmaatregelen en daar spelen mondmaskers een grote rol in. Als mondmaskers verplicht zijn in jouw onderneming, sta je in voor het verstrekken en het schoonmaken van de mondmaskers. Maar het is voor heel wat werkgevers  onduidelijk hoe de RSZ de kosten van mondmaskers beoordeelt. We scheppen duidelijkheid.

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 23 november 2020

In ondernemingen en instellingen waar de regels rond social distancing niet nageleefd kunnen worden, is het verplicht om een mondmasker te dragen. Het is de risicoanalyse die je dienst preventie en welzijn uitvoert, die aangeeft of het dragen van een mondmasker wel degelijk nodig is. Als mondmaskers verplicht zijn in jouw onderneming, voorzie jij als  werkgever mondmaskers en zorg je voor het onderhoud ervan.

Geen RSZ-bijdragen voor aankoop mondmasker

Heel wat werkgevers vragen zich af of ze RSZ-bijdragen moeten betalen op (de waarde van) mondmaskers die ze aan werknemers schenken. De RSZ aanvaardt dat je als werkgever mondmaskers ter beschikking stelt voor je werknemers, zonder dat er sprake is van een loonvoordeel in natura. Dan hoef je dus geen RSZ-bijdragen te betalen. Tenminste, als het aantal maskers in verhouding staat tot het aantal dat de werknemer moet gebruiken tijdens de werkuren, voor woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer en voor collectief vervoer (bijvoorbeeld in de bouwsector).

Wanneer het aantal mondmaskers buiten proportie is, is er wel sprake van een loonvoordeel. In dat geval moet je wel socialezekerheidsbijdragen betalen op de werkelijke waarde van dat voordeel. 

Wel RSZ-bijdragen voor vergoeding aankoop mondmaskers

In sommige gevallen kopen werknemers liever zelf hun mondmaskers. Wil je als werkgever tussenkomen in de aankoopkosten van je werknemer of een forfaitaire vergoeding toekennen waarmee hij zelf een mondmasker kan aankopen? Dan zal je dat niet RSZ-vrij kunnen doen. De RSZ aanvaardt namelijk niet dat zo’n tussenkomst wordt uitbetaald zonder dat je daar als werkgever socialezekerheidsbijdragen op betaalt.

Wat wel kan, is een uitzonderlijke terugbetaling van de mondmaskers die je werknemer aankoopt, wanneer hij of zij de mondmaskers die jij voorziet niet in ontvangst kan nemen op de werkplaats (je werknemer werkt in het buitenland bijvoorbeeld). Het bedrag van terugbetaling moet je kunnen aantonen op basis van bewijsstukken. Ook hier mag er geen sprake zijn van misbruik en mag het aantal mondmaskers niet buiten proportie zijn.

Belastingvrije kosten

Mondmaskers die je als werkgever in natura toekent en die nodig zijn voor het uitvoeren van de beroepsactiviteit, worden fiscaal beschouwd als belastingvrije kosten die eigen zijn aan de werkgever.

Wat met het onderhoud van stoffen mondmaskers?

Als werkgever kan je ten slotte ook tussenkomen in de werkelijke kosten voor het onderhoud van een stoffen mondmasker. De werknemer zal de werkelijke kosten hiervan wel moeten kunnen aantonen. De RSZ aanvaardt een terugbetaling (zonder RSZ-bijdragen) tot maximaal 0,20 euro per week. De fiscus volgt hierin dezelfde redenering: dit bedrag is dus belastingvrij.

Let wel: voor het onderhoud van een herbruikbaar mondmasker vormt men dezelfde redenering als voor werkkledij. Het is jouw verantwoordelijkheid als werkgever om de werkkledij van jouw werknemers te onderhouden. Wil je werknemer zijn stoffen masker zelf onderhouden, dan moet je duidelijke instructies formuleren en preventiemaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn woonomgeving niet blootstelt aan extra risico’s.