Betaald educatief verlof in het Waalse Gewest

Met betaald educatief verlof kunnen werknemers met behoud van hun loon een erkende opleiding volgen tijdens de werkuren. Voor het vorige en komende schooljaar hou je in het Waalse Gewest het best rekening met onderstaande zaken.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 05 oktober 2020

Nieuwe loongrens

Een werknemer die educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof opneemt, behoudt het recht op zijn normale loon, al wordt het bedrag wel begrensd. Deze loongrens is dezelfde in Brussel, Wallonië en Vlaanderen en bedroeg 2.928 euro voor het schooljaar 2019-2020.

Voor het schooljaar 2020-2021 is er een verhoging voorzien, de nieuwe loongrens zou 2.987 euro bedragen. De Nationale Arbeidsraad bracht hierover reeds een positief advies uit, het is nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Terugbetalingsaanvragen schooljaar 2019-2020: vóór 31 maart 2021

Volgde een werknemer betaald educatief verlof in het schooljaar 2019-2020 en wil je een terugbetalingsaanvraag indienen? Hou dan rekening met deze datum: 31 maart 2021. Dat is de uiterste datum voor de versturing van je terugbetalingsaanvraag. In het Waalse Gewest kan je voorlopig nog geen digitale aanvraag indienen.

Je kan nog steeds rekenen op een terugbetaling van 21,30 euro per uur educatief verlof dat je werknemer heeft opgenomen.

Coronamaatregelen

Uitgestelde lessen

De coronacrisis stuurde het schooljaar 2019-2020 in de war. Lessen van dat schooljaar mochten daardoor ook nog plaatsvinden in september 2020. Die uren hebben geen impact op het totale aantal lesuren dat je medewerkers in het schooljaar 2020-2021 kunnen volgen. De uitgestelde lesuren moeten wel worden opgenomen in de terugbetalingsaanvraag voor het schooljaar 2019-2020, die je ten laatste op 31 maart 2021 moet indienen.

Voor de lessen die vanaf 1 oktober 2020 worden gevolgd, zal elk uur wél worden afgetrokken van het jaartotaal voor 2020-2021, ook als het gaat om uitgestelde lessen van het schooljaar 2019-2020. Voor die uren kan aan het einde van het schooljaar 2020-2021 een terugbetalingsaanvraag worden verstuurd.

Uren afstandsopleiding worden gelijkgesteld met uren aanwezigheid

De erkende face-to-face-opleidingen mochten tussen maart en juni 2020 ook digitaal worden voortgezet, omdat de coronacrisis fysieke lessen onmogelijk maakte. Die maatregel wordt verlengd, al moeten een aantal zaken wel nog worden vastgelegd in een wettekst:

  • De gelijkstelling van de uren afstandsopleiding met de uren van aanwezigheid voor het schooljaar 2020-2021, met een maximale flexibiliteit tot 31 augustus 2021.
  • Een niet-verplichte controle van de online aanwezigheid van de studenten.