My Liantis

Sociaal statuut 14 februari 2019

Betalingsuitstel voor zelfstandigen in kader van Afrikaanse varkenspest

Zelfstandigen in hoofdberoep en hun meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxi-statuut kunnen uitstel van betaling vragen voor hun voorlopige sociale bijdragen indien zij moeilijkheden ondervinden als gevolg van de Afrikaanse varkenspest. 

Wie kan uitstel krijgen?

Enerzijds is het uitstel van betaling bedoeld voor getroffen ondernemers die zelf actief zijn in de sector:

Activiteit NACE-code
Fokken van varkens (A) 01.46
Verwerking en conservering van vlees (C) 10.11
Vervaardiging van producten op basis van vlees (C) 10.13
Groothandel in vlees en vleesproducten (G) 46.32
Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkel (G) 47.22

Anderzijds kunnen ook ondernemers die onrechtstreeks getroffen zijn, zowel in als rondom de besmette zone, aanspraak maken op betalingsuitstel. Het gaat hier bijvoorbeeld om bosbouwers, horeca-uitbaters of uitbaters in de toeristische sector.

Vier kwartalen

Het uitstel van betaling heeft betrekking op de voorlopige sociale bijdragen voor het eerste, tweede derde en vierde kwartaal van 2019. De maatregel geldt niet voor regularisaties van voorafgaande periodes.

De betalingstermijnen zien er als volgt uit:

  • Betaling bijdrage voor het eerste kwartaal: uiterlijk vóór 31 maart 2020.
  • Betaling bijdrage voor het tweede kwartaal: uiterlijk vóór 30 juni 2020.
  • Betaling bijdrage voor het derde kwartaal: uiterlijk vóór 30 september 2020.
  • Betaling bijdrage voor het vierde kwartaal: uiterlijk vóór 15 december 2020.

Wie zijn sociale bijdrage van een bepaald kwartaal al betaald heeft, kan geen uitstel van betaling krijgen voor dat kwartaal.

Deadline: 15 maart

Wil je als zelfstandige uitstel van betaling voor alle vier de kwartalen aanvragen bij Liantis, dan dien je dit te doen uiterlijk vóór 15 maart 2019. Wie enkel uitstel voor het tweede tot en met vierde kwartaal wenst, heeft hiervoor tot 15 juni 2019 de tijd. Uitstel voor het derde en vierde kwartaal kan je tot 15 september 2019 aanvragen. En wil je enkel voor het vierde kwartaal uitstel krijgen, dan kan je dit tot 15 december 2019 aanvragen.

Er bestaat geen specifiek aanvraagformulier. Je aanvraag kan per mail of brief en moet zeker de volgende zaken bevatten:

  • naam en voornaam
  • woonplaats
  • naam en zetel bedrijf
  • ondernemingsnummer bedrijf

Geen invloed op recht op uitkeringen

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de vier kwartalen van 2019 binnen de verlengde termijnen betaald zijn.