My Liantis

Sociaal statuut 10 februari 2020

Betalingsuitstel voor zelfstandigen in kader van Afrikaanse varkenspest

Zelfstandigen in hoofdberoep en hun meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxi-statuut kunnen uitstel van betaling vragen voor hun voorlopige sociale bijdragen indien zij moeilijkheden ondervinden als gevolg van de Afrikaanse varkenspest. 

Wie kan uitstel krijgen?

Enerzijds is het uitstel van betaling bedoeld voor getroffen ondernemers die zelf actief zijn in de sector:

Activiteit NACE-code
Fokken van varkens (A) 01.46
Verwerking en conservering van vlees (C) 10.11
Vervaardiging van producten op basis van vlees (C) 10.13
Groothandel in vlees en vleesproducten (G) 46.32
Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkel (G) 47.22

Anderzijds kunnen ook ondernemers die onrechtstreeks getroffen zijn, zowel in als rondom de besmette zone, aanspraak maken op betalingsuitstel. Het gaat hier bijvoorbeeld om bosbouwers, horeca-uitbaters of uitbaters in de toeristische sector.

Voor welke bijdragen?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op voorlopige sociale bijdragen en geldt dus niet voor regularisaties van voorafgaande periodes.

Het was mogelijk om een uitstel van betaling te vragen voor de 4 kwartalen van 2019 (hiervoor kon een laatste aanvraag vóór 15 december 2019 ingediend worden). Een verlenging van deze maatregel van betalingsuitstel maakt het nu ook mogelijk om een uitstel van betaling te vragen voor het 1ste en 2de kwartaal van 2020.

De betalingstermijnen zien er dus als volgt uit:

  • Betaling bijdrage voor het eerste kwartaal van 2019: uiterlijk vóór 31 maart 2020.
  • Betaling bijdrage voor het tweede kwartaal van 2019: uiterlijk vóór 30 juni 2020.
  • Betaling bijdrage voor het derde kwartaal van 2019: uiterlijk vóór 30 september 2020.
  • Betaling bijdrage voor het vierde kwartaal van 2019: uiterlijk vóór 15 december 2020.
  • Betaling bijdrage voor het 1ste kwartaal van 2020: uiterlijk vóór 31 maart 2021.
  • Betaling bijdrage voor het 2de kwartaal van 2020: uiterlijk vóór 30 juni 2021.

Wie zijn sociale bijdrage van een bepaald kwartaal al betaald heeft, kan geen uitstel van betaling krijgen voor dat kwartaal.

Deadline: 15 maart

Wil je als zelfstandige ondernemer uitstel van betaling voor het 1ste en 2de kwartaal van 2020 aanvragen bij Liantis, dan dien je dit te doen uiterlijk vóór 15 maart 2020. Wie enkel uitstel voor het tweede kwartaal van 2020 wenst, heeft hiervoor tot 15 juni 2020 de tijd. Er bestaat geen specifiek aanvraagformulier. Je aanvraag kan per mail of brief en moet zeker de volgende zaken bevatten:

  • naam en voornaam
  • woonplaats
  • naam en zetel bedrijf
  • ondernemingsnummer bedrijf

Geen invloed op recht op uitkeringen

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen betaald zijn.