Betalingsuitstel voor zelfstandigen in kader van Afrikaanse varkenspest

Door de verdere verspreiding van de Afrikaanse varkenspest binnen de EU kunnen zelfstandigen met zware financiële moeilijkheden te maken krijgen. Daarom krijgen zij dit jaar opnieuw een uitstel van betaling voor hun voorlopige sociale bijdragen.

3 minuten leestijd Sociaal statuut 21 oktober 2021

Wie kan uitstel krijgen?

Zelfstandigen in hoofdberoep en de meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxistatuut die kunnen aantonen dat zij moeilijkheden ondervinden als gevolg van de Afrikaanse varkenspest en actief zijn in een van de volgende sectoren:

Activiteit NACE-code
Fokken van varkens (A) 01.46
Verwerking en conservering van vlees (C) 10.11
Vervaardiging van producten op basis van vlees (C) 10.13
Groothandel in vlees en vleesproducten (G) 46.32
Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkel (G) 47.22

Ondernemers die onrechtstreeks getroffen zijn, zowel in als rondom de besmette zone, kunnen ook aanspraak maken op betalingsuitstel. Het gaat hier bijvoorbeeld om bosbouwers, horeca-uitbaters of uitbaters in de toeristische sector.

Voor welke bijdragen?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op voorlopige sociale bijdragen en geldt dus niet voor regularisaties van voorafgaande periodes.

Het is mogelijk om een uitstel van betaling te vragen voor de voorlopige bijdrage van het 4de kwartaal van 2021 en het 1ste kwartaal van 2022.

De betalingstermijnen zien er als volgt uit:

  • Betaling bijdrage voor het 4de kwartaal van 2021: uiterlijk vóór 15 december 2022.
  • Betaling bijdrage voor het 1ste kwartaal van 2022: uiterlijk vóór 31 maart 2023.

Wie zijn sociale bijdrage van een bepaald kwartaal al betaald heeft, kan geen uitstel van betaling krijgen voor dat kwartaal.

Deadline: 15 december

Wil je als zelfstandige ondernemer uitstel van betaling voor het 4de kwartaal van 2021 en het 1ste kwartaal van 2022 aanvragen bij Liantis? Doe dit uiterlijk vóór 15 december 2021. Wie enkel uitstel voor het 1ste kwartaal van 2022 wenst, heeft hiervoor tot 15 maart 2022 de tijd. Er bestaat geen specifiek aanvraagformulier. Je aanvraag kan per mail of brief en moet zeker de volgende zaken bevatten:

  • naam en voornaam
  • woonplaats
  • naam en zetel bedrijf
  • ondernemingsnummer bedrijf
  • motivatie

Geen invloed op recht op uitkeringen

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op het recht op uitkeringen of op pensioenrechten van zelfstandigen, op voorwaarde dat de sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen betaald zijn.

Je bijdrage verminderen of laten vrijstellen

Heb je het als zelfstandige financieel moeilijk door de Afrikaanse varkenspest? Dan kan je ook een vermindering vragen van je voorlopige bijdragen voor het jaar 2021 en/of 2022. Je sociale bijdragen worden definitief berekend op de beroepsinkomsten van het jaar zelf (regularisatie).

Betaal je momenteel hoge voorlopige bijdragen (berekend op je inkomen van 3 jaar terug)? Dan kan je in afwachting van de regularisatie je voorlopige bijdragen al afstemmen op je werkelijk inkomen dat lager zal liggen als gevolg van de Afrikaanse varkenspest.

Daarnaast kan je er ook voor kiezen om je voorlopige bijdrage van het 4de kwartaal van 2021 en het 1ste kwartaal van 2022 te laten vrijstellen. Houd er wel rekening mee dat een vrijgesteld kwartaal geen pensioenrechten oplevert.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je persoonlijke klantenadviseur voor meer informatie.