Bijdrage ‘Terug Naar Werk’-fonds bij beëindigen arbeidsovereenkomst door medische overmacht

Tot op vandaag is er een specifieke regeling voor outplacementbegeleiding na medische overmacht. Die regeling is van toepassing wanneer je je als werkgever beroept op de definitieve arbeidsongeschiktheid van een medewerker om de arbeidsovereenkomst door medische overmacht te beëindigen. Dat kan pas na het volgen van een wettelijk voorziene procedure. Ten laatste vanaf 1 april 2024 wordt het outplacementaanbod vervangen door een bijdrage aan het ‘Terug Naar Werk’-fonds.  

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 06 december 2023

‘Terug Naar Werk’-fonds vervangt outplacementbegeleiding

Uiterlijk vanaf 1 april 2024 moet je geen outplacementbegeleiding meer aanbieden als je de arbeidsovereenkomst beëindigt door medische overmacht. Maar de specifieke regeling van outplacement bij medische overmacht wordt wel vervangen door een nieuwe verplichting voor werkgevers. 

Binnen een termijn van 45 kalenderdagen nadat je je beroept op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte medewerker te beëindigen, moet je: 

 • het RIZIV een aantal identificatiegegevens bezorgen over je onderneming en de betrokken medewerker, meer bepaald:  

  • de naam,  
  • het KBO-nummer,  

  • het RSZ-nummer,  

  • het bankrekeningnummer, 

  • de contactgegevens; 

  • een bijdrage van 1.800 euro betalen aan het ‘Terug Naar Werk’-fonds dat wordt opgericht binnen het RIZIV. 

Kom je de verplichtingen niet na, dan loop je het risico op een sanctie van niveau 2.

Sociaalprofessionele re-integratie 

Medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt door medische overmacht, kunnen zich via het ‘Terug Naar Werk’-fonds beroepen op gespecialiseerde coaching of op loopbaanbegeleiding met het oog op sociaalprofessionele re-integratie. 

Er moet nog een en ander geconcretiseerd worden bij koninklijk besluit, zoals de datum van inwerkingtreding, maar de wet bepaalt nu al uitdrukkelijk dat de regeling uiterlijk op 1 april 2024 in werking treedt. 

Vragen? 

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.