De bedrijfswagen in 2024: het blijft wachten op de nieuwe coëfficiënten voor de CO2-uitstoot

We geven je graag de nodige gegevens voor het berekenen van het voordeel alle aard voor een bedrijfswagen. Voorlopig blijft het wel nog even behelpen, omdat de fiscale administratie de nieuwe CO2-referentiewaarden voor 2024 nog moet publiceren. Je past dus nog even die van 2023 toe.

Liantis berekent het voordeel voorlopig nog op de waarden van 2023. Van zodra de nieuwe coëfficiënten bekend zijn, doen we het nodige, zodat de belastingen correct berekend worden.

3 minuten leestijd Verloning personeel 30 januari 2024

Voordeel alle aard

Stel je een bedrijfswagen ter beschikking aan je medewerker, dan moeten daar belastingen op betaald worden. Dit is voor jouw medewerker een voordeel alle aard.

Je vindt hieronder de nodige factoren voor een correcte berekening van het fiscaal voordeel voor het inkomstenjaar 2024 (aanslagjaar 2025).

Fiscaal voordeel

Het fiscaal voordeel van een bedrijfswagen bepaal je aan de hand van deze formule:  ‘cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt x 6/7 x CO2-percentage’.

Om het CO2-percentage in deze formule te kennen, moet je de reële uitstoot van de wagen vergelijken met een referentiewaarde. De fiscale administratie maakt deze nieuwe CO2-referentiewaarden jaarlijks bekend, maar de waarden voor 2024 kennen we nog niet. Je moet dus voorlopig nog steeds de laatste waarden gebruiken en dat zijn deze van 2023:

  • wagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor: 82 g per kilometer,
  • dieselwagens: 67 g per kilometer.

Wanneer de waarden voor 2024 definitief bekend, is een herberekening nodig.

Minister van Financiën Van Peteghem stelde vast dat het voordeel alle aard (voor voertuigen op fossiele brandstof) te veel zou stijgen als de nieuwe coëfficiënten volgens de gekende procedure vastgesteld worden. Het verschil kon oplopen tot 20%, wat zich vertaalt in enkele tientallen euro’s extra belastingen. Dit komt door de stijging van de verkoop van het aantal elektrische voertuigen, die leidt tot de daling van de CO2-referentiewaarden. 

De Minister stelde daarom een aanpassing van de wetgeving voor. Na veel protest van andere partijen, bereikte hij hierover toch een akkoord in de nacht van 29 op 30 januari. We infomeren je later over de concrete details die momenteel nog niet bekend zijn.

Voor het voordeel van een elektrische wagen is dit van weinig tel. In de meeste gevallen geldt het minimumbedrag. Auto’s met een zeer hoge CO2-uitstoot merken vaak ook niet veel nadeel van de nieuwe referentiewaarden. De impact van de uitstoot in de berekeningsformule van het belastbare voordeel is namelijk geplafonneerd. Voor de hybride wagens werd de wetgeving verstrengd voor de valse hybrides.

De minimumwaarde van het voordeel voor de inkomsten van 2024 bedraagt 1.600 euro (in 2023 was dat 1.540 euro). Ook hier wachten we nog op de definitieve lijst met geïndexeerde bedragen die de fiscale administratie jaarlijks publiceert.

Solidariteitsbijdrage

Op het voordeel van de bedrijfswagen betaal je een solidariteitsbijdrage en niet de gewone socialezekerheidsbijdragen. Ook deze bijdrage berekent de RSZ op basis van een formule met daarin de CO2-uitstoot van de wagen.

Het bedrag dat je dan bekomt, moet je vermenigvuldigen met een nieuwe coëfficiënt van 1,5359. In 2024 bedraagt de solidariteitsbijdrage hierdoor minimum 31,99 euro (in 2023 was dat 31,34 euro).

We herinneren je er graag aan dat je het voorgaande resultaat nog eens met een bepaalde factor (2,25 in 2024) moet vermenigvuldigen. Dat is het gevolg van de vergroening van de bedrijfswagen en geldt enkel voor niet-elektrische wagens aangekocht, gehuurd of geleased vanaf 1 juli 2023.

Vragen?

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.