Fiscaal attest 2020: werkelijk betaalde en terugbetaalde bijdragen

Na afloop van elk kalenderjaar bezorgt Liantis je een fiscaal attest. Daarop vind je je werkelijk betaalde en terugbetaalde sociale bijdragen van het afgelopen jaar terug. Dat attest kan je gebruiken om je belastingaangifte in te vullen. Je vindt het ook op My Liantis.

2 minuten leestijd Verloning zelfstandige 16 december 2020

Een tijdje geleden bleek uit de rechtspraak dat zelfstandigen-natuurlijke personen (met een eigen boekhouding; geen bedrijfsleiders dus) de sociale bijdragen enkel als beroepskosten in mindering kunnen brengen in het jaar waarin ze een zeker en vaststaand karakter hebben verkregen. Op welk moment de sociale bijdragen betaald werden – de informatie die je kan terugvinden op het afgeleverde fiscaal attest – doet er volgens de fiscus en de rechter niet toe.We hebben contact opgenomen met de FOD Sociale Zekerheid om te vragen of het fiscaal attest dat we afleveren zou worden aangepast aan het nieuwe standpunt van de fiscus, maar dat blijkt niet het geval. Als erkend sociaal verzekeringsfonds moet Liantis zich voor de opmaak van het fiscaal attest houden aan de richtlijnen die opgelegd worden door de FOD Sociale Zekerheid. Daarom zullen we ook op het fiscaal attest dat betrekking heeft op het jaar 2020 enkel de werkelijk betaalde en terugbetaalde bijdragen vermelden.