My Liantis

Personeelsbeleid 03 februari 2020

Flitscontroles in de bouwsector en de sector van de elektrotechniek

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt in maart 2020 flitscontroles aan in de Belgische bouwsector en de sector van de elektrotechniek. Met deze flitscontroles willen de inspecteurs ondernemers informeren over de sociale wetgeving. Ze zullen dus voornamelijk preventief en coachend optreden.

De sociaal inspecteurs gaan tijdens deze zogenaamde flitscontrole op bezoek bij de volgende paritair comités:

  • Bouwsector: pc 124
  • Elektrotechnische sector: pc 111
  • Elektriciens: pc 149 – 149.01

Als er bij die controles onregelmatigheden aan het licht zouden komen, zullen ze proberen om samen met de werkgevers en hun werknemers tot een oplossing te komen.

“Het informatieve en preventieve karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren."

Voorbereiding

Wil je je als ondernemer in de bouwsector graag voorbereiden op de controle? Dan kan je dit doen aan de hand van een checklist. Deze lijst bevat de belangrijke punten waarop de inspecteurs ook zullen controleren.