Gelijkstelling arbeidsonderbreking bij progressieve tewerkstelling bedienden

2 minuten leestijd Verloning personeel 10 juli 2018

Met een nieuw koninklijk besluit werkt de wetgever een ongelijkheid weg tussen bedienden en arbeiders rond progressieve tewerkstelling. Vanaf nu is het ook voor bedienden mogelijk om zogenaamde ‘daggedeelten arbeidsonderbreking’ in rekening te brengen voor het recht op vakantie en het vakantiegeld.

Gelijkstelling

Om het vakantierecht en het vakantiegeld te berekenen, houdt de wetgever rekening met de gepresteerde dagen in het vakantiedienstjaar. Een aantal inactiviteitsdagen worden daarnaast ook gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. Dat is onder meer het geval bij ziekte of ongeval.

Niet enkel volledige dagen

Bij ongeval of ziekte was de duur van de gelijkstelling beperkt tot de eerste 12 maanden van de arbeidsonderbreking.  Bovendien was de gelijkstelling voor bedienden tot nu toe slechts van toepassing op volledige dagen arbeidsonderbreking en niet op zogenaamde ‘daggedeelten’.

Wanneer de bediende het werk dus deeltijds hernam tijdens een aantal volledige dagen per week, dan werden de overige arbeidsongeschikte dagen gelijkgesteld. Maar hervatte hij het werk deeltijds tijdens een aantal daggedeelten per week, dan werden de daggedeelten waarvoor hij arbeidsongeschikt bleef, niet gelijkgesteld. Nochtans was dit voor arbeiders wel al het geval.

Het nieuw koninklijk besluit werkt deze ongelijkheid nu weg. De gelijkstellingsperiode blijft wel 12 maanden, te rekenen van dag op dag. De gelijkstelling geldt vanaf het vakantiedienstjaar 2018 en het vakantiejaar 2019.