My Liantis

Personeelsbeleid 23 augustus 2023

Hervorming betaald educatief verlof in het Brussels Gewest

Betaald educatief verlof geeft je medewerkers in de privésector het recht om met behoud van loon van het werk afwezig te zijn om een opleiding te volgen. Vanaf het nieuwe schooljaar 2023-2024 wordt dit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hervormd.

Deze hervorming is niet van toepassing op het schooljaar 2022-2023. Er verandert quasi niets aan de aanvragen tot terugbetaling van betaald educatief verlof. Let wel: dien je aanvragen van vorig schooljaar op tijd in tussen 1 september 2023 en 31 december 2023.

Kleine wijziging schooljaar 2022-2023

Er is één document van de aanvraag tot terugbetaling licht gewijzigd, namelijk de individuele fiche.

 • Je kan nu ook uren educatief verlof voor de maand augustus 2022 vermelden. Het schooljaar voor bepaalde onderwijsniveaus begint namelijk in de Federatie Wallonië-Brussel al in de laatste week van augustus en niet meer in september.
 • Je kan informatie over het studieniveau en de manier waarop de opleiding wordt georganiseerd meegeven. Deze gegevens worden verzameld.

Het bedrag van de terugbetaling wordt geïndexeerd op 22,07 euro per uur educatief verlof. Deze indexering treedt in werking vanaf de terugbetalingen van het betaald educatief verlof voor het schooljaar 2022-2023.

Wijzigingen voor het nieuwe schooljaar 2023-2024

Voor het nieuwe schooljaar wordt het betaald educatief verlof gemoderniseerd. De hervorming wil:

 • het voordeel van het betaald educatief verlof vereenvoudigen en uitbreiden naar meer deeltijdse werknemers. Deeltijdse medewerkers kunnen ervan gebruikmaken als hun arbeidsstelsel minstens 25% van een voltijdse baan uitmaakt.
 • een gelijke tred houden met de ontwikkelingen in het onderwijs na corona en het aanbod van erkende opleidingen uitbreiden. Het gaat dan bijvoorbeeld over:
  • betere toegang tot betaald educatief verlof voor digitale opleidingen. Beroepsopleidingsuren moeten minimaal 32 contacturen bevatten om mee te tellen (zowel fysiek als digitaal), maar momenteel worden onlineplatforms voor zelfopleiding nog niet erkend.
  • de catalogus van erkende beroepsopleidingen die uitbreid.
  • opleidingen binnen het volwassenenonderwijs en Voortdurende vorming in de middenstand via erkende instellingen door de bevoegde autoriteiten of waarin de regelgeving met betrekking tot permanente opleiding voorziet, worden erkend.
  • Alle bachelor-, graduaat- en masteropleidingen en opleidingen die een getuigschrift van minstens 10 studiepunten opleveren worden erkend.
  • Sommige beroepsopleidingen op de werkvloer worden nu ook onder bepaalde voorwaarden erkend.
 • de plafonds voor het aantal uren opleiding verhogen.
 • het bedrag dat per werkgever per kalenderjaar wordt terugbetaald, beperken tot 700.000 euro.
 • voorzien in een meer inclusief recht op betaald educatief verlof, in het bijzonder voor mensen met een handicap.
 • meer informatie verkrijgen voor statistische doeleinden.

Met de hervorming van het betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan geen bestaande rechten verloren.

Vragen?

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.