Kan een vluchteling uit Oekraïne aan de slag als zelfstandige in België?

Kan een vluchteling uit Oekraïne ook starten met een zelfstandige activiteit in België als hij of zij dat wil? Ja, en vanaf 20 augustus 2022 hoeft hij daar ook geen beroepskaart meer voor aan te vragen. 

2 minuten leestijd Ondernemen 19 augustus 2022

Tijdelijke bescherming

Een tijdelijk beschermingsmechanisme laat vluchtelingen uit Oekraïne momenteel toe om een verblijfskaart type A (van beperkte duur) te bekomen. Hiervoor moet de persoon zich eerst bij een speciaal registratiecentrum laten registreren waar hij een attest van tijdelijke bescherming zal ontvangen.
Met dat document kan hij dan bij het lokaal gemeentebestuur van zijn verblijfplaats langs
om een A-kaart te bekomen, of in afwachting daarvan, een bijlage 15 .

Als zelfstandige aan de slag

Wie tijdelijke bescherming geniet én in het bezit is van een A-kaart of bijlage 15, kon in België al langer in loondienst werken zonder arbeidskaart. Om daarentegen als zelfstandige aan de slag te kunnen, moesten vluchtelingen uit Oekraïne tot voor kort nog verplicht een beroepskaart hebben. Een nieuw koninklijk besluit werkte die ongelijkheid weg en stelt hen sinds 20 augustus 2022 vrij van de beroepskaart. Dat betekent dat vluchtelingen uit Oekraïne die tijdelijke bescherming genieten én in het bezit zijn van een A-kaart of, in afwachting daarvan, een bijlage 15, hier voortaan aan de slag kunnen als zelfstandige zonder beroepskaart.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...