My Liantis

Ondernemen 08 april 2021

Kinderopvang mag in bepaalde gevallen geen eenmanszaak meer zijn

Geniet je als kinderopvang een subsidietoekenning voor inkomenstarief en heb je meer dan één kinderopvanglocatie? Dan ben je vanaf nu verplicht om voor een rechtsvorm mét rechtspersoonlijkheid te kiezen.

Vroeger kon je je kinderopvang in dat geval wel onder verschillende rechtsvormen organiseren. Je kon kiezen voor een eenmanszaak, een vennootschap of een vereniging. Nu zal je niet meer voor een eenmanszaak kunnen kiezen, maar een vennootschap of vereniging moeten oprichten. Voor bestaande organisatoren moest dat voor 1 april 2021 in orde zijn.

Hou er rekening mee dat je bij een wijziging van je rechtsvorm ook een nieuwe vergunning voor je bestaande locaties moet aanvragen bij Kind en Gezin of ONE.