My Liantis

Pensioen 03 april 2017

Landingsbaan met uitkering nog steeds mogelijk vanaf 55 jaar in 2018

Een medewerker die voldoende anciënniteit heeft opgebouwd én aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan ervoor kiezen om minder te werken maar daar toch een vergoeding voor te krijgen. Deze zogenaamde landingsbaan met uitkering is ook in 2017 en 2018 mogelijk vanaf 55 jaar.

Recht op een landingsbaan

Het recht op tijdskrediet in het kader van een landingsbaan is mogelijk vanaf 55 jaar. In bepaalde gevallen geldt een leeftijdsverlaging tot 50 jaar.

Een medewerker van 56 jaar kan zijn werkprestaties dus verminderen als hij voldoende anciënniteit opbouwde en ook aan andere voorwaarden voldoet.

Recht op een uitkering

Maar het recht op uitkeringen voor bovenstaand tijdskrediet, dat in principe start vanaf de leeftijd van 60 jaar, is eveneens afhankelijk van een aantal factoren.

In 2017 wordt de leeftijd voor het recht op een uitkering voor een landingsbaan verlaagd naar 57 jaar en in 2018 naar 58 jaar voor enkele specifieke gevallen:

  • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar
  • Werknemers in een zwaar beroep
  • Werknemers met 20 jaar nachtarbeid op de teller
  • Werknemers die arbeidsongeschikt zijn in de bouwsector
  • Werknemers die actief zijn in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

Verdere leeftijdsverlaging

Opdat er ook in 2017 en 2018 voor deze specifieke gevallen een verdere leeftijdsverlaging (naar 55 jaar) zou gelden voor het recht op een uitkering bij een landingsbaan, moest er binnen de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten worden. Daarom werd de NAR-cao nr. 127 in het leven geroepen.

In die overeenkomst wordt de leeftijdsgrens voor het recht op uitkeringen in de bovenstaande, specifieke gevallen bepaald op 55 jaar voor zover het tijdskrediet startte in 2017 of 2018. De NAR-cao nr.127 volgt zo de NAR-cao nr. 118 op die de leeftijd voor de bovenstaand specifieke gevallen op 55 jaar vaststelde voor 2015 en 2016.

Toch is deze NAR-cao niet van toepassing als de sectoren in uitvoering ervan - en voor dezelfde geldigheidsduur - geen sectorale cao afsluiten. De bal ligt nu dus in het kamp van de sectoren. Voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering moet dan weer een ondernemings-cao opgemaakt worden.

Voorbeeld

Een 56-jarige werknemer die een landingsbaan aanvraagt, zal daarvoor een uitkering krijgen als hij in één van bovenstaande gevallen verkeert, bijvoorbeeld in een zwaar beroep werkt, én er in de betrokken sector een sectorale cao afgesloten wordt in toepassing van de NAR-cao 127 die de leeftijd voor 2017 en 2018 verlaagt naar 55 jaar.