Nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité voor de handel in brandstoffen, PC 127

Het paritair comité voor de handel in brandstoffen, PC 127, sloot een nieuw akkoord af voor de periode 2023-2024. Een belangrijk onderdeel van dit sectoraal akkoord is de toekenning van de koopkrachtpremie.

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 06 december 2023

Wat betekent dit concreet voor jou?

Premie van 350 of 750 euro bij uitzonderlijk hoge winst

Als werkgever moet je jouw arbeiders volgens het nieuwe sectorale akkoord een koopkrachtpremie toekennen in de vorm van consumptiecheques ter waarde van 350 of 750 euro (= bij voltijdse tewerkstelling) als je in 2022 uitzonderlijk hoge winst maakte.

Je hebt uitzonderlijk hoge winst gemaakt als je bedrijfswinst (= code 9905 van de jaarrekening) in 2022 positief is en hoger dan 1,5 keer de gemiddelde jaarwinst van de jaren 2019, 2020 en 2021, waarbij negatieve jaren niet in rekening worden gebracht. In dit geval dient een premie van 350 euro te worden uitbetaald.

Is de bedrijfswinst in 2022 echter positief en hoger dan 6 keer de gemiddelde jaarwinst van de jaren 2019, 2020 en 2021, waarbij negatieve jaren niet in rekening worden gebracht, dan dient een premie van 750 euro te worden uitbetaald.

Premie van 200 euro bij hoge winst

Maakte je geen uitzonderlijk hoge winst, maar hoge winst, dan ken je jouw medewerkers een koopkrachtpremie van 200 euro (= bij voltijdse tewerkstelling) toe.

Je hebt hoge winst gemaakt als je bedrijfswinst (= code 9905 van de jaarrekening) in 2022 positief is.

Let wel:

Als de helft van de beschikbare winst niet voldoende is om deze premies toe te kennen aan de arbeiders en bedienden samen, worden de bedragen toegekend in verhouding tot de beschikbare winst.

Heb je vragen over de criteria van (uitzonderlijk) hoge winst? Dan neem je het best contact op met je accountant.

Individuele toekenningsmodaliteiten

Deze premie ken je toe aan de arbeiders die op 31 oktober 2023 in dienst zijn en in de referteperiode van 1 november 2022 t/m 31 oktober 2023 minimaal 90 effectief gewerkte dagen hebben (in een 5-dagenweek). Voor deeltijdse werknemers en werknemers in andere arbeidsregimes wordt de berekening omgezet in uren en gebeurt een omrekening pro rata de tewerkstellingsbreuk.

De premie ken je toe pro rata de effectieve prestaties in de referteperiode van 1 november t/m 31 oktober 2023. Voor deze berekening ga je uit van de effectief gewerkte dagen ten opzichte van het theoretisch aantal werkdagen per jaar voor de betrokken medewerker. Met effectieve tewerkstelling worden gelijkgesteld: wettelijke en conventionele vakantie, feestdagen en normale inactiviteitsdagen volgens het toepasselijke uurrooster van de werknemer.

Er wordt een pro rata bedrag toegekend voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers en de werknemers die niet de volledige referteperiode gewerkt hebben.

Indien reeds een winstpremie en/of een koopkrachtpremie werd toegekend, mag dit in mindering worden gebracht.

De andere afspraken van het sectoraal akkoord zijn:

 • Verhoging van de werkgeverstussenkomst bij gebruik van het openbaar vervoer tot 80% van de treinkaart in tweede klasse voor de overeenstemmende afstand vanaf 1 januari 2024;
 • Verlenging cao recht op tijdskrediet;
 • Verlenging cao SWT;
 • Vorming; het aantal opleidingsdagen die je als werkgever moet voorzien, is afhankelijk van het totaal aantal werknemers:
 • In ondernemingen met minstens 10 en minder dan 20 werknemers: een individueel opleidingsrecht van 1 dag opleiding per jaar per voltijds equivalent.
 • In ondernemingen met 20 werknemers of meer geldt een groeipad:
  • 2 dagen voor een voltijdse werknemer in 2023
  • 3 dagen voor een voltijdse werknemer in 2025
  • 4 dagen voor een voltijdse werknemer vanaf 2027
  • 5 dagen voor een voltijdse werknemer vanaf 2030

Het aantal niet opgenomen opleidingsdagen wordt op het einde van het jaar overgedragen naar het volgende jaar, zonder dat het aantal in mindering mag worden gebracht van het opleidingskrediet van de werknemer in dat jaar. Na 5 jaar wordt het saldo van het beschikbare opleidingskrediet opnieuw op nul gezet.

 • Aandacht voor een aantal kwalitatieve punten, zoals onder meer het bekijken van initiatieven m.b.t. de IAO conventie betreffende geweld en intimidatie/meer vrouwen in de sector,

Meer informatie?

Als klant, kan je voor meer informatie over deze en andere cao’s van jouw sector kan je altijd terecht op ons online platform My Liantis. Ga naar ‘organisatie’, ‘sectorinformatie’, kies voor de sector ‘127’. Ga vervolgens naar ‘juridische info’.