Nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, PC 202.01

Het paritair comité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, PC 202.01, sloot een nieuw akkoord af voor de periode 2023-2024. Een belangrijk onderdeel van dit sectoraal akkoord is de toekenning van de koopkrachtpremie.

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 13 december 2023

Wat betekent dit concreet voor jou?

Premie van 250 of 150 euro bij uitzonderlijk hoge winst

Als werkgever in een supermarkt moet je jouw bedienden volgens het nieuwe sectorale akkoord een koopkrachtpremie toekennen in de vorm van consumptiecheques ter waarde van 250 euro (= bij voltijdse tewerkstelling) als je in 2022 uitzonderlijk hoge winst maakte.

Als je een non-foodbedrijf, een gespecialiseerd voedingsbedrijf of een bakkerij hebt, bedraagt de koopkrachtpremie in dat geval 150 euro.

Je hebt uitzonderlijk hoge winst gemaakt als je bedrijfswinst (= code 9901 van de jaarrekening) in 2022 met minstens 25 % gestegen is ten opzichte van de gemiddelde jaarwinst in de periode 2019-2021.

Premie van 150 of 75 euro bij hoge winst

Maakte je geen uitzonderlijk hoge winst, maar hoge winst, dan ken je de medewerkers van jouw supermarkt een koopkrachtpremie van 150 euro toe (= bij voltijdse tewerkstelling).

Als je een non-foodbedrijf, een gespecialiseerd voedingsbedrijf of een bakkerij hebt, bedraagt de koopkrachtpremie in dat geval 75 euro.

Je hebt hoge winst gemaakt als je bedrijfswinst (= code 9901 van de jaarrekening) in 2022 met minstens 5 % gestegen is ten opzichte van de gemiddelde jaarwinst in de periode 2019-2021.

Heb je vragen over de criteria van (uitzonderlijk) hoge winst? Dan neem je het best contact op met je accountant.

Individuele toekenningsmodaliteiten

Deze premie ken je toe aan de bedienden die op 31 oktober 2023 en op het moment van uitbetaling van de premie met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn.  Er wordt een pro rata bedrag toegekend voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers en de werknemers die niet de volledige referteperiode (1/11/22 tot 31/10/23) gewerkt hebben.  Dezelfde gelijkstellingen gelden als voor de jaarlijkse vakantie.

De andere afspraken van het sectoraal akkoord zijn:

 • Vanaf 1 januari 2024 wordt een vergoeding ingevoerd voor woon-werkverkeer met privé-vervoermiddelen.  Deze vergoeding bedraagt 50% van de prijs van de maandelijkse treinkaart in de 2e klasse en is beperkt tot het bedrag dat overeenkomt met een enkele reis van 10 km.
 • De fietsvergoeding van 0,24 euro wordt verhoogd tot 0,27 euro per kilometer vanaf 1 januari 2024.
 • Vanaf 1 januari 2024 worden per jaar maximum 60 dagen ziekte en ongeval gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie.
 • Verlenging cao’s tijdskrediet.  
 • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar, een zwaar beroep of die 20 jaar nachtarbeid verrichten, kunnen in een landingsbaan met uitkering stappen als ze jonger zijn dan 60. Zowel voor wie zijn loopbaan vermindert met een vijfde, als wie vermindert tot een halftijdse betrekking, is dat mogelijk vanaf 55 jaar. 
 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 39 jaar in 2023 voor vrouwen.  

  Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met  
  • een lange loopbaan van 40 jaar 
  • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar, mits ondernemings-cao 
  • een zwaar beroep of nachtarbeid én een loopbaan van 33 jaar.

Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap is mogelijk vanaf 58 jaar. 

 • Recht op vorming: In bedrijven met minstens 10 en minder dan 20 werknemers ben je als werkgever vanaf 2024 verplicht om gemiddeld 1 dag individuele opleiding per jaar aan te bieden voor een voltijdse werknemer.  Voor bedrijven met ten minste 20 werknemers dien je vanaf 2024 3 individuele opleidingsdagen per jaar toe te kennen voor een voltijds bediende.

Meer informatie?

Als klant, kan je voor meer informatie over deze en andere cao’s van jouw sector altijd terecht op ons online platform My Liantis. Ga naar ‘organisatie’, ‘sectorinformatie’, kies voor de sector ‘middelgrote levensmiddelenbedrijven’. Ga vervolgens naar ‘juridische info’.