My Liantis

Verloning personeel 02 december 2021

Nieuw sectoraal akkoord voor de makelarij en verzekeringsagentschappen

Er is een nieuw sectoraal akkoord voor de makelarij en verzekeringsagentschappen voor de periode 2021-2022. In deze cao werd onder meer bepaald dat je jouw medewerkers in bepaalde gevallen een consumptiecheque moet toekennen. We zetten alle nieuwigheden uit het akkoord voor jou op een rij.

Als werkgever moet je jouw medewerkers volgens het nieuwe sectorale akkoord een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques ter waarde van 100 euro. Je moet de premie niet toekennen als:

 • de brutomarge (code 9900) in 2020 lager is dan in 2019;
 • de omzet (code 70) in 2020 lager is dan in 2019;
 • er geen winst werd gemaakt in 2020.

Uiterlijk op 15 december 2021 moet je jouw medewerkers informeren of je de coronapremie al dan niet zal toekennen.

Andere belangrijke maatregelen

Natuurlijk staan er in het akkoord nog heel wat andere, belangrijke maatregelen:

 • Zowel de sectorale barema’s als de reële lonen worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd met 10 euro. De verhoging van de koopkracht kan op het niveau van de onderneming in een andere vorm worden toegekend:
  • Ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moeten het gelijkwaardige voordeel uiterlijk op 31 december 2021 door middel van een bedrijfsakkoord realiseren.
  • Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging moeten hun werknemers uiterlijk op 31 december 2021 individueel schriftelijk informeren over de toepassing van het gelijkwaardige voordeel.
 • Zowel de sectorale barema’s als van de reële lonen worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd met 10 euro.
 • De bestaande cao’s rond tijdskrediet eindeloopbaan worden vernieuwd.
 • Ook de cao rond SWT (het vroegere brugpensioen) wordt vernieuwd.
 • Vanaf 1 januari 2022 wordt het voor alle rechthebbenden op ouderschapsverlof mogelijk om te kiezen voor een opname in de vorm van een 1/10 opschorting. De werknemer heeft hier geen voorafgaande toestemming meer voor nodig van zijn werkgever.
 • Werknemers zullen vanaf 1 januari 2022 een van de vijf collectieve opleidingsdagen individueel moeten volgen. Zo worden de opleidingsinspanningen over een langere periode verspreid. Er zal een bijgewerkte versie van de opleidings-cao worden opgesteld waarin rekening wordt gehouden met het belang van digitale opleiding.
 • Vanaf 1 januari 2022 zal een werknemer die ontslagen wordt en die een opzegtermijn van meer dan 30 weken heeft, recht hebben op outplacement zonder dat zijn opzegvergoeding met vier weken wordt verminderd.
 • Bedrijven gaan het engagement aan om een overleg op te starten met als doel een akkoord te bereiken rond telewerk.
 • Als een onderneming uit paritair comité 307 een andere onderneming uit paritair comité 307 met ten minste 10 werknemers overneemt, moet de voorzitter van dat paritair comité voortaan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.