Nieuwe maximumvergoedingen voor vrijwilligerswerk in 2024

De nieuwe maximumbedragen voor vrijwilligersvergoedingen in 2024 zijn bekend. In bepaalde gevallen gelden er echter hogere grensbedragen. Zo hebben vrijwilligers in de zorgsector recht op een verhoogde vergoeding.

2 minuten leestijd Verloning personeel 12 maart 2024

Wat houdt vrijwilligerswerk precies in?

Vrijwilligerswerk is in principe onbetaald werk dat vrijwillig gebeurt voor een organisatie die geen winst nastreeft. Als vrijwilliger betaal je geen sociale bijdragen, omdat vrijwilligerswerk niet wordt beschouwd als een beroepsactiviteit. Maar je bouwt via vrijwilligerswerk evenmin sociale rechten op.

Vergoedingen voor vrijwilligerswerk

Voor vrijwilligerswerk kan je een onkostenvergoeding krijgen. Er bestaan twee systemen:

1. Je maakt aanspraak op een forfaitaire kostenvergoeding

Die maximumbedragen worden jaarlijks vastgelegd. In 2024 is dat 41,48 euro per dag en 1.659,29 euro per jaar.

Maar voor een aantal categorieën van vrijwilligers bedraagt het jaarlijks plafond van de forfaitaire kostenvergoeding meer. Wie het volgende vrijwilligerswerk verricht kan tot 3047,43 euro per jaar verdienen:

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.
Wat als een vrijwilliger actief is in verschillende sectoren?

Ben je als vrijwilliger in 2024 actief in sectoren waar geen verhoogd plafond geldt én in sectoren waar het verhoogd plafond wel geldt, moet je met de twee plafonds rekening houden. Dat betekent dat de overschrijding van het gewone plafond enkel mag te wijten zijn aan vrijwilligersactiviteiten in die sectoren waarvoor het verhoogd plafond geldt.

2. Je bewijst jouw gemaakte onkosten

De organisatie waarvoor je als vrijwilliger werkt kan die dan kosten volledig vergoeden. Er gelden geen maximumbedragen, maar je moet de onkosten wel kunnen staven

Is een combinatie van een forfaitaire en werkelijke kostenvergoeding mogelijk?

Een combinatie van de twee systemen (werkelijke en forfaitaire kostenvergoeding) is in de regel niet mogelijk bij dezelfde organisatie. Toch geldt er een uitzondering voor het terugbetalen van werkelijke vervoerskosten.

Deze uitzondering op de regel laat toe dat er bovenop de forfaitaire vergoeding jaarlijks tot 2.000 km werkelijke vervoerskosten kunnen worden toegekend aan vrijwilligers die zich met hun eigen wagen, motor- of bromfiets verplaatsen. Per afgelegde kilometer krijg je dan 0,4269 euro per kilometer (bedrag geldig tot 31 maart 2023). Verplaats je je met de fiets, dan kan er voor maximum 2.000 km een fietsvergoeding van 0,25 euro/km worden toegekend.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...