My Liantis

Verloning personeel 07 november 2018

Omzetten ecocheques in horecasector: uit welke alternatieven kan je kiezen?

Als werkgever uit de horecasector (PC 302) moet je in december ecocheques toekennen aan je werknemers. Maar je kan deze ecocheques ook omzetten in andere voordelen. Zo kan je kiezen om maaltijdcheques in te voeren, een maandelijkse loonsverhoging toe te kennen of een verhoogde bijdrage te doen voor de groeps- of hospitalisatieverzekering.

Maximaal 250 euro per jaar

Het voordeel (ecocheques of een alternatief voordeel) bedraagt maximaal 250 euro per jaar voor een voltijdse werknemer. In dit bedrag zijn alle bijkomende kosten inbegrepen, zoals de eventuele RSZ-bijdragen. De administratieve kosten tellen niet mee. Voor deeltijdse werknemers gebeurt een prorata-omrekening. Studenten met solidariteitsbijdrage hebben geen recht op ecocheques of een alternatief voordeel.

De mogelijkheid om ecocheques om te zetten in een ander voordeel is niet nieuw maar de sectorale cao die deze mogelijkheid moest verlengen, liet even op zich wachten. Het is dus mogelijk dat je al langer een alternatief voordeel voorziet voor je medewerkers.

Mogelijke alternatieven

Invoering van maaltijdcheques of een verhoging van het bedrag

Je kan ervoor kiezen om maaltijdcheques in te voeren of de bedragen van de maaltijdcheques te verhogen als ze al bestaan in je onderneming. Dit kan je niet doen met terugwerkende kracht. Als je uitgaat van 230 maaltijdcheques (260 werkdagen – 10 feestdagen – 20 wettelijke vakantiedagen) per jaar, komt dit neer op een extra werkgeverstussenkomst van 1,08 euro per dag.

Opgelet, de maximale nominale waarde van een maaltijdcheque bedraagt 8 euro, waarvan de werknemerstussenkomst per maaltijdcheque minstens 1,09 euro bedraagt. Dit wil zeggen dat u als werkgever maximaal een bijdrage van 6,91 euro per maaltijdcheque mag leveren. Als je bijvoorbeeld al maaltijdcheques uitkeert van 7 euro, dan kan je de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques met 1 euro per dag verhogen. De totale jaarlijkse kost hiervan komt neer op 230 euro. De resterende 20 euro kan je vervolgens omzetten in een ander voordeel zoals een jaarlijkse brutopremie.

Om de maaltijdcheques van je werknemers te verhogen, moet je een ondernemings-cao afsluiten of een bijlage aan de individuele arbeidersovereenkomsten toevoegen. Als het bedrag van de maaltijdcheques opgenomen is in het arbeidsreglement, moet je ook je arbeidsreglement wijzigen.

Maandelijkse loonsverhoging of jaarlijkse brutopremie

Je kan de ecocheques omzetten naar een jaarlijkse brutopremie van 200 euro of naar een maandelijkse loonsverhoging. In dit laatste geval verhoog je het brutomaandloon van je werknemer (uitgezonderd flexijobbers) met 14,37 euro. Voor een flexijober bedraagt de maandelijkse loonsverhoging 15,38 euro. Deze maandelijkse loonsverhoging kan je niet met terugwerkende kracht toepassen.

Ook voor dit alternatief moet je een bijlage toevoegen aan de arbeidsovereenkomsten van je medewerkers.

Verhoogde bijdrage aan groeps- of hospitalisatieverzekering

Als werkgever kan je een jaarlijkse storting voorzien in de groeps- of hospitalisatieverzekering van je medewerkers ter waarde van 250 euro. Je moet hiervoor een bijlage toevoegen aan de arbeidsovereenkomsten van je medewerkers.