My Liantis

Ondernemen 07 mei 2021

Opnieuw reizen: wat zijn de gevolgen?

Sinds 19 april 2021 is het verbod op niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie opgeheven. Personen met een nationaliteit van een land binnen de Europese Unie of Schengenzone mogen opnieuw reizen. De overheid raadt dit momenteel wel nog ten strengste af. Het gevolg van de afschaffing van dit verbod is dat er géén verklaring op eer meer ingevuld moet worden.

Maatregelen bij terugkeer naar België

Denk er wel aan dat er nog altijd enkele maatregelen gelden bij terugkeer naar België. Die zijn afhankelijk van de kleur die het land of de regio heeft en de tijd die je in het buitenland hebt doorgebracht. Meer informatie en de lijst met kleurcodes vind je op de website van de FOD Buitenlandse zaken. We zetten hier de geldende maatregelen kort op een rijtje:

Minder dan 48 uur

Ben je minder dan 48 uur in het buitenland geweest, dan moet je niets doen, ook niet wanneer je uit een rode zone terugkeert.

Een werknemer die terugkeert naar België vanuit Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Verenigd Koninkrijk of India, valt niet onder deze uitzondering en zal altijd de test- en quarantaineregels moeten blijven respecteren. Zelfs als hij minder dan 48 uur in een van de betreffende landen heeft verbleven. Dit geldt ook voor werknemers die vanuit die landen of regio's naar België reizen en hier minder dan 48 uur verblijven.

Meer dan 48 uur

Ben je meer dan 48 uur in het buitenland geweest, dan moet je je aan volgende maatregelen houden:

 • Iedere reiziger moet een Passagier Localisatie Formulier (PLF) invullen, ongeacht de kleur van de zone waar je vandaan komt.
 • Het BTA-formulier (Business Travel Abroad) blijft ook nodig voor professionele reizen naar een rode zone vanaf minstens 48 uur.
 • Werknemers die terugkomen uit een rode zone, moeten meteen in quarantaine gaan. Er moet ook een test worden afgenomen op dag één en dag zeven.
 • Indien de werknemer een kritische functie in een essentiële sector heeft moet hij niet noodzakelijk in quarantaine op voorwaarde dat er geen hoogrisicocontact is geweest. Het gaat hier o.a.om zorgpersoneel dat terugkeert uit een rode zone dat professioneel (dus niet privé) kan vrijgesteld worden van quarantaine als de zorgcontinuïteit dat vraagt.
 • Voor volgende functies is er een uitzondering voorzien voor het invullen van het PLF-formulier en verplicht testen:
  • grensarbeiders;
  • transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in offshore-windmolenparken;
  • Border Force Officers van het Verenigd-Koninkrijk.
 • Indien werknemers bij terugkomst uit een rode zone (die bij vertrek al rood was) niet kunnen telewerken, zullen zij geen tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen. Maak op voorhand met deze werknemer de nodige afspraken om tijdens de quarantaine verlof- of inhaalrustdagen in te zetten.
 • Indien je met zekerheid vaststelt dat je werknemer bij terugkeer uit een rode zone zijn quarantaineverplichting negeert, dan mag je hem als werkgever de toegang tot de arbeidsplaats ontzeggen. Werknemers zijn immers verplicht om de welzijnsinstructies van hun werkgever op te volgen en zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf en hun collega’s.  
 • Lees hier op welke steun je als werkgever zelf recht hebt als je noodgedwongen in quarantaine moet na een reis naar het buitenland. Opgelet, ben je bewust naar een land of gebied afgereisd dat al onder de rode zone viel op het moment van je vertrek, dan kan je geen beroep doen op een uitkering voor de periode dat je in quarantaine moet.