My Liantis

Welzijn op het werk 14 mei 2018

Pilootproject tegen burn-out in financiële sector en ziekenhuissector

In de strijd tegen burn-out lanceert Fedris een pilootproject om werknemers die (dreigen te) kampen met een burn-out, een begeleidingstraject te laten volgen. Een koninklijk besluit dat op 7 mei 2018 in het Belgisch Staatsblad verscheen, maakt dit mogelijk vanaf 1 november 2018.

Individueel begeleidingstraject door burn-outbegeleider

Het traject van Fedris is bedoeld om snel en efficiënt te kunnen optreden bij werknemers die de eerste symptomen van een burn-out vertonen, of dreigen te vertonen.

Werknemers die het begeleidingstraject willen volgen, moeten een aanvraag indienen bij Fedris. Dit Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s zal binnen de maand beslissen of de werknemer het traject effectief mag opstarten. Het traject bestaat uit een individuele begeleiding op maat door een burn-outbegeleider waarvan Fedris de kosten (geplafonneerd) zal dragen.

Om een aanvraag in te dienen, moet de werknemer nog aan het werk zijn of minder dan 2 maand arbeidsongeschikt zijn. Het traject zal voorlopig enkel openstaan voor werknemers die werken in een bank of financiële instelling (behalve pensioenfonds en verzekeringen), in een ziekenhuis of in een woonzorgcentrum.

En wat met de pilootprojecten voor werkgevers?

Met dit begeleidingstraject is Fedris de eerste die start met een pilootproject tegen burn-outs. Toch is Fedris niet de enige die hierop inzet. Momenteel worden door minister Maggie De block (Sociale Zaken en Volksgezondheid) en minister van Werk Kris Peeters, in samenwerking met de sociale partners, op drie niveaus pilootprojecten uitgewerkt:

Door wie? Doel? Wie kan inschrijven op project?
Nationale Arbeidsraad Primaire preventie. Project om burn-out te voorkomen door 'werkbaar werk'. Werkgevers
Fedris Secundaire preventie. Project om verergering bij eerste symptomen van burn-out te voorkomen. Werknemers
RIZIV Tertiaire preventie. Project om de werknemer te ondersteunen en te begeleiden bij terugkeer naar de werkvloer. Werknemers

 

Het pilootproject van Fedris is dus het eerste van de drie projecten waar een regelgevend kader voor is. Het pilootproject in de Nationale Arbeidsraad zou moeten toelaten dat een werkgever een project kan indienen en vervolgens eventueel een budget krijgt van maximaal € 8.000. Het is nog wachten op een KB dat het project verder uitwerkt vooraleer werkgevers effectief initiatief kunnen nemen. Hetzelfde geldt voor de pilootprojecten van het RIZIV: ook daar is het nog wachten op wetgeving.

Bron:
Koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk, BS 7 mei 2018