Populariteit maaltijdcheques blijft toenemen: 6 op de 10 bedienden krijgt ze

Onze winkelkar blijft erg duur en dus proberen meer en meer werkgevers hun werknemers hierin te ondersteunen. Zo zijn maaltijdcheques populairder dan ooit. Meer dan 6 op de 10 bedienden ontving ze in 2023. Een record, zo blijkt uit cijfers van hr-dienstengroep Liantis bij meer dan 230.000 medewerkers. Maar ook bij arbeiders blijft het aantal dat maaltijdcheques krijgt alsmaar toenemen: in 2023 ging het om 47,57%.

3 minuten leestijd Persbericht 15 maart 2024

Stijgende cijfers

In 2023 ontving 55,37% van alle vaste kmo-werknemers maaltijdcheques. Dat is opnieuw een stijging ten opzichte van vorige jaren. Zo ging het in 2021 nog om 47,22%.

Het aandeel is het grootst bij de bedienden. Daar kreeg 63,44% maaltijdcheques toegekend in 2023. In 2021 ging het nog om 53,92%. Bij arbeiders ligt het aandeel echter steevast een stuk lager. Bij hen kreeg iets minder dan helft (47,57%) maaltijdcheques in 2023. Ter vergelijking, in 2021 ging het nog om 40,9%.

“Of een werknemer maaltijdcheques krijgt, wordt bepaald door een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemings-cao en door een individuele overeenkomst. Als maaltijdcheques niet opgenomen zijn in de cao en er in de onderneming doorgaans geen ondernemings-cao’s gesloten worden, kan de werkgever dus op eigen houtje maaltijdscheques introduceren in zijn onderneming én het bedrag bepalen,” verduidelijkt Matthias Debruyckere van Liantis.

Toch zijn er minder arbeiders die maaltijdcheques gebruiken. Vanwaar het verschil tussen bedienden en arbeiders? “Dat komt grotendeels voort uit de gewoonte om arbeiders volgens het barema te betalen. Bij de verloning van bedienden hebben alternatieve voordelen altijd al een grotere rol gespeeld. Maar bij arbeiders zijn ze ook in opmars.”

Alternatief voordeel

Een maaltijdcheque bestaat steeds uit een werkgevers- en een werknemersdeel. “De werkgever betaalt het werkgeversdeel, maar hoeft daar geen RSZ-bijdragen op te betalen. Anderzijds betaalt ook de medewerker een medewerkersbijdrage. Dat bedrag wordt afgetrokken van het nettoloon: een broekzakvestzakoperatie dus”, aldus Matthias Debruyckere van Liantis.

“Maar het grote voordeel voor de werknemer is uiteraard dat er op de maaltijdcheque geen sociale bijdragen of belastingen betaald moeten worden. Bruto is dus gelijk aan netto. Belangrijk: de maaltijdcheque kan je als werknemer enkel krijgen voor een gewerkte dag. Ziekte, verlof, tijdelijke werkloosheidsdagen, klein verlet… tellen dus niet mee.”

Aanhoudende populariteit

Dat maaltijdcheques vaker ingezet worden, verwondert Debruyckere niet: “Door de inflatie is de loonkost de laatste jaren spectaculair toegenomen. Wie eerder nog niet heeft nagedacht over alternatieve verloning, zal dat nu wel eerder verkennen. Het feit dat het heel eenvoudig is om maaltijdcheques in te voeren, versterkt de populariteit bij werkgevers. Tenslotte brengt het de werknemer ook doorgaans meer op dan een bruto loonverhoging.”

De voordelen van de maaltijdcheque blijven overtuigen en slaan zelfs over op andere sectoren. Want sinds dit jaar hebben ook federale ambtenaren recht op maaltijdcheques. Zo kwamen er ruim 65.000 extra gebruikers bij in januari 2024.