My Liantis

Personeelsbeleid 12 januari 2021

Professionele reizen naar een rode zone: hier moet je rekening mee houden

Wie na een verblijf in het buitenland van minstens 48 uur naar België reist, moet het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen. Op dat formulier wordt voortaan een duidelijk onderscheid gemaakt tussen privé- en professionele reizen, want de verplichtingen bij terugkeer zijn anders.

Wanneer moet je het Passagier Lokalisatie Formulier invullen?

Iedereen die naar België reist, moet ten vroegste 48 uur voor zijn aankomst in ons land het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen. Dat ongeacht het transportmiddel dat hij gebruikt voor zijn reis. Daar is maar één uitzondering op:

  • wanneer je minder dan 48 uur in België blijft of wanneer je na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur terugkeert
  • én wanneer je een ander transportmiddel gebruikt dan een vliegtuig of boot.

Onderscheid tussen een privé- en professionele reis

Op het PLF-formulier wordt nu een onderscheid gemaakt tussen professionele en privéreizen. Want wie een professionele reis maakt, hoeft onder bepaalde voorwaarden niet verplicht zeven dagen in quarantaine na zijn terugkeer.

Om te kunnen spreken van een professionele reis, moet je als werkgever vóór het vertrek van je werknemer het Business Travel Abroad- of BTA-formulier invullen. Wanneer je het formulier invult, ontvang je automatisch een cijfercode. Je werknemer moet die cijfercode bij zijn terugkeer op het PLF-formulier invullen. Zonder het BTA-formulier en de cijfercode wordt een reis sowieso als niet-professioneel beschouwd.

Wanneer moet je het Business Travel Abroad-formulier invullen?

Het BTA-formulier moet worden ingevuld voor zowel reizen van medewerkers naar ons land als voor reizen naar het buitenland.

Maar:

  • Het BTA-formulier kan niet worden gebruikt om personen die niet in België wonen naar ons land te laten reizen voor een tijdelijke of permanente tewerkstelling. Zelfs niet als het om kritische functies of een tewerkstelling in de essentiële sectoren gaat. Het kan wel worden gebruikt voor beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet project of dossier, met een maximale duurtijd van 72 uur.
  • Voor reizen naar het buitenland gaat het om onvermijdelijke verplaatsingen voor dossiers of projecten waarvoor beperkte interventies ter plaatse noodzakelijk zijn.

Wat bij terugkeer?

Op basis van de ingevulde antwoorden op het PLF-formulier wordt ingeschat of jouw medewerker verplicht in quarantaine moet.

Wordt beslist dat quarantaine noodzakelijk is en is thuiswerk niet mogelijk? Dan kan je jouw medewerker toch op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen, aangezien het om een verantwoorde professionele reis gaat.

Opgelet: je werknemer moet nog altijd een coronatest ondergaan op de eerste en zevende dag na zijn terugkeer. Lees meer over de verplichte test na terugkeer uit het buitenland.