My Liantis

Personeelsbeleid 12 januari 2021

Drie uitzonderingen op de quarantaineverplichting na een reis

Sinds 31 december 2020 gelden strenge regels voor wie naar het buitenland reist. Verblijf je minstens 48 uur in een rode zone, dan moet je bij terugkeer naar België verplicht zeven dagen in quarantaine. Slechts in drie gevallen kan daar een uitzondering op worden gemaakt. Bijvoorbeeld als het gaat om een professionele verplaatsing (en als aan de nodige voorwaarden is voldaan).

Wat houdt de quarantaineverplichting precies in?

Wanneer je minstens 48 uur in een rode zone hebt verbleven, moet je meteen bij je terugkeer naar België minstens zeven dagen in quarantaine. Bovendien moet je op zowel de eerste als de zevende dag een coronatest laten afnemen. Enkel als die tweede test negatief is, mag je de quarantaine stoppen. De maatregel geldt voorlopig tot en met 15 januari 2021.

Drie uitzonderingen

In drie gevallen is een uitzondering mogelijk op de quarantaineverplichting.

  • Werknemers die een kritische functie uitoefenen in een essentiële sector mogen onder bepaalde voorwaarden wel meteen na hun terugkeer weer aan de slag op de werkvloer.
    • Je moet als werkgever zelf en in samenspraak met de aanwezige overlegorganen (als die er zijn) bepalen wanneer er sprake is van een kritische functie. De functie komt ook alleen in aanmerking voor de uitzondering als alle andere alternatieven om de continuïteit binnen de organisatie te waarborgen, zijn uitgeput.
    • Je moet je werknemers een attest bezorgen (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020).De werknemers moeten zich op de eerste en zevende dag van hun terugkeer laten testen.
    • Ze moeten zich uiteraard aan alle veiligheidsmaatregelen houden.
  • Studenten mogen hun quarantaine uitzonderlijk onderbreken om een examen af te leggen (en enkel voor de duur van dat examen).
  • Voor wie om professionele redenen in het buitenland verblijft, is een afwijking op de quarantaineverplichting mogelijk wanneer:

Bij de beoordeling van het Passagier Lokalisatie Formulier wordt bekeken of quarantaine al dan niet noodzakelijk is.

Lees er meer over in ons artikel over professionele reizen naar een rode zone.

Gevolgen van de quarantaineverplichting

Maakt een werknemer een vrijwillige reis die niet kadert binnen zijn job? Dan moet hij bij zijn terugkeer automatisch zeven dagen in quarantaine. Is telewerk geen optie, dan heeft hij gedurende die zeven dagen geen recht op een werkloosheidsuitkering. Je bespreekt het best op voorhand de mogelijke opties om problemen te vermijden. Zo kan je werknemer voor die dagen eventueel verlof, inhaalrust of toegestane afwezigheid opnemen.