Registratie syndicus belangrijk voor online aanvraag premies VME

Niet alleen particulieren, maar ook ’Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s) kunnen in aanmerking komen voor bepaalde premies. Denk bijvoorbeeld aan de premie voor buitenmuurisolatie die je via Mijn VerbouwPremie kan aanvragen. Vooraleer de syndicus in naam van de VME op het online platform van de premieverstrekker kan inloggen, moet hij gekoppeld zijn aan het ondernemingsnummer van de VME.

2 minuten leestijd Steunmaatregelen 09 december 2022

Concreet betekent dit dat het mandaat van de syndicus in de KBO onder ‘functies’ van de VME moet geregistreerd staan. Er moet met andere woorden een link zijn tussen de syndicus en de VME in de KBO.

Als de syndicus een natuurlijk persoon is, dan wordt hij met zijn rijksregisternummer aan de VME gekoppeld. Is de syndicus een vennootschap, dan wordt niet alleen het ondernemingsnummer van de vennootschap onder de functies van de VME toegevoegd, maar ook het rijksregisternummer van een vertegenwoordiger van de syndicusvennootschap.

Het is dan de syndicus -natuurlijk persoon, of, in het geval van een syndicusvennootschap, de vertegenwoordiger die de premie in naam van de VME zal kunnen aanvragen. Deze persoon kan er daarnaast ook voor kiezen om via eGov-rollenbeheer iemand anders in zijn organisatie te machtigen om dit te doen.

Wettelijk in orde én snel en correct premie aanvragen

Hoewel er voor syndici met een eigen onderneming soms een omweg bestaat om de premie ook zonder KBO-link tussen de syndicus en de VME aan te vragen (bijvoorbeeld voor premies die je via Mijn Fluvius kan aanvragen), doet je klant er toch goed aan zijn syndicus te vragen om zijn mandaat in de KBO te laten registeren. Op die manier is de VME wettelijk in orde én kan de syndicus de premies snel en correct aanvragen.

Hoe kan je je klant verder helpen?

Is je klant eigenaar van een appartement? Vraag hem dan om bij zijn syndicus na te gaan of hij zijn mandaat al in de KBO heeft laten registeren.

Is dat niet het geval? Vraag je klant dan om zijn syndicus aan te sporen om contact op te nemen met een erkend ondernemingsloket zoals Liantis (syndici@liantis.be) of bezorg hem de link naar onze website, waar hij zijn aanvraag ook meteen zelf kan indienen. Wij brengen de registratie dan in een handomdraai voor je klant in orde.