Renteloze leningen als voordeel van alle aard

Ondernemingen kunnen hun medewerkers in het kader van een aantrekkelijk verloningsbeleid de kans geven om in te tekenen op goedkope of renteloze leningen. Op het voordeel dat hieruit voortvloeit, zijn wel socialezekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd. We geven wat meer uitleg. 

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 27 februari 2024

Belastbaar voordeel berekenen 

Het belastbaar voordeel van een goedkope of renteloze lening is gelijk aan het verschil tussen een referentierentevoet en de effectieve rente die van toepassing is op de lening. 

Elk jaar legt de overheid in een koninklijk besluit een nieuwe tabel met referentierentevoeten vast.  

De referentievoet verschilt per type lening. We onderscheiden: 

  • De hypothecaire lening met een vaste of veranderlijke rentevoet; 

  • De niet-hypothecaire lening met een vaste looptijd of zonder welbepaalde looptijd. 

De referentierentevoeten zijn telkens van toepassing op het voorgaande inkomstenjaar. Voor het inkomstenjaar 2023 verschenen deze onlangs in het Belgisch Staatsblad.  

Hypothecaire leningen met vaste rentevoet 

In het verleden diende een aparte referentierentevoet voor: 

  • de leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering, 

  • de andere hypothecaire leningen.  

Voor hypothecaire leningen met vaste rentevoet die afgesloten worden vanaf 1 januari 2023, valt dit onderscheid weg en geldt nog één referentierentevoet, ongeacht het type lening. Die referentierentevoet bedraagt 3,14%

Hypothecaire leningen met variabele rentevoet 

De rentevoet van deze lening wordt gekoppeld aan een referte-index volgens een bepaalde formule. Neem contact op met je klantenadviseur voor een overzicht van de referte-indexen van januari 2024. 

Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd  

Voor de niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd die in 2023 afgesloten werden, wordt vertrokken van een maandelijks lastenpercentage om het voordeel te berekenen. Als de lening dient om de aankoop van een wagen te financieren, is het percentage gelijk aan 0,25%. Gaat het om een andere lening, dan gaat het om een lastenpercentage van 0,49%.  

Als alternatief kan je voor de berekening van het voordeel ook uitgaan van een ‘reëel jaarlijks lastenpercentage’. Hiervoor geldt voor leningen afgesloten sinds 1 januari 2023 deze formule: (1 + maandelijks lastenpercentage)^12 – 1 

Niet-hypothecaire leningen met variabele looptijd 

Voor niet-hypothecaire leningen met variabele looptijd is de referentierentevoet gelijk aan 5,43%.  

Vragen? 

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.