My Liantis

Ondernemen 09 april 2018

Startersatlas UNIZO, Graydon en UCM: "Record aantal starters andermaal verpulverd in 2017"

“Onze economie heeft behoefte aan ondernemende mensen”, zeggen ze al jaren bij UNIZO, Graydon en UCM. En die oproep vindt van langsom meer gehoor. Steeds meer ‘dromers’, met plannen en ambities, worden ‘durvers’ en ‘doeners’, die springen en een eigen zaak starten. 2017 was eveneens een topjaar, met in totaal 95.081 nieuwe ondernemingen (eenmanszaken en vennootschappen), of 5.304 meer dan de 89.777 van het jaar ervoor. Het grootste aantal starters ooit. Dit jaar bedroeg de stijging ten opzichte van vorig jaar 5,91 %. In 2017 startten 28 % meer mensen een zaak dan in het pré-crisisjaar 2007, tien jaar geleden.  De trend van afgelopen jaren blijft zich dus volop doorzetten. Ondernemen is helemaal van deze tijd, dankzij een verbeterd imago van ondernemerschap in het algemeen en een sterk wijzigende tijdsgeest anderzijds. 

Dat blijkt uit de Startersatlas 2018 (cijfers 2017) die vandaag door bedrijfsinformatiespecialist Graydon, UNIZO en UCM werd voorgesteld. De Startersatlas brengt nauwgezet in kaart welke regio's, sectoren en beroepen het hoogst aantal starters kennen. Zowel in Wallonië (+ 6,89 %) als in Vlaanderen (+ 5,66 %) zien we, net als in 2016, een mooie stijging van het aantal starters. En ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tekent met + 4,5 % starters een mooi groeisaldo op. 

Grootste stijging in Wallonië

In vergelijking met 2016 zijn er in 2017 zowel in Wallonië (+6,89 %), Vlaanderen (+6,66 %) als het Brussels gewest (+4,5 %) meer starters. Een groot verschil met de periode tussen 2014 en 2015, toen enkel Vlaanderen een positieve evolutie optekende. Kennelijk werpt het masterplan voor Wallonië volop zijn vruchten af. Bovendien behalen alle drie de gewesten nieuwe records wat betreft het absolute aantal nieuw opgerichte ondernemingen. Met 52.187, 24502 en 12.461nieuw opgerichte ondernemingen in respectievelijk Vlaanderen, Wallonië en het Brussels gewest zijn er nooit zoveel eenmanszaken en vennootschappen opgericht.

Dienstensector en vrije beroepen meest populair

Ook dit jaar blijft de dienstensector het meest populair bij starters. In 2017 zijn er 36.922 starters in de dienstensector, wat overeenkomt met een aandeel van 38,8 % ten opzichte van het totale aantal starters in België. Binnen de dienstensector zijn de zakelijke diensten en immobiliën het populairst met respectievelijk 9.537 en 7.939 starters. De tweede grootste groep wordt gevormd door de vrije beroepers. Zij hebben een aandeel van 14,79 % ten opzichte van het totale aantal starters in 2017 met 14.065 starters. Binnen deze sector zijn de medische beroepen het sterkst vertegenwoordigd met een aandeel van 66,4 % of in totaal 9.344 starters. Na de dienstensector en de vrije beroepen volgen de bouwsector met een aandeel van 10,3 % of 9.812 starters en de detailhandel met een aandeel van 8,66 % of 8.235 starters. De transportsector ('vervoer logististiek') kent met 61,5 % meer starters dan vorig jaar de grootste relatieve groei. Aan de andere kant van het spectrum zien we een duidelijke daling van het aantal starters in financiele diensten (zelfstandige bankkantoren...): - 19,1 %. De drukkerijsector kijkt eveneens aan tegen een significante daling van het aantal starters: - 12,4 %.

Twee op drie starters overleeft eerste 5 jaar

Van alle nieuw opgerichte ondernemingen in 2013 is vijf jaar later (begin 2018) nog 66,3 % actief. Concreet betekent dit dat van de 77.471 opgestarte ondernemingen in 2013 er begin 2018 nog 51.363 actief zijn. Vrije beroepers maken statistisch het meeste kans de eerste vijf jaar te overleven (83,40 %). De horeca is traditioneel hekkensluiter met een overlevingskans na vijf jaar van 60 %. 26.108 in 2013 opgerichte ondernemingen (33,7 %) overleefden de eerste vijf jaren dus niet. Ter vergelijking: van de 74.118 starters in 2007 is vandaag nog 52 % actief. Overleeft een startende onderneming de eerste vijf jaar, dan daalt de kans op stopzetting substantieel. Leggen we de overlevingscijfers van onze Belgische starters naast de Europese cijfers van Eurostat, dan valt op dat we hier zeer goed scoren. Want terwijl bij ons gemiddeld 2 op 3 starters (66,3 %)hun eerste vijf jaar overleven, is dat in Nederland slechts 52 %. Frankrijk en Duitslands scoren hier nog midner, met respectievelijk 45 % en 39 % overlevingskans. 

43 % startende vrouwen, 57 % startende vrouwen

Het aandeel startende vrouwelijke ondernemers met een eenmanszaak ligt met 43 % beduidend hoger dan tien jaar geleden, toen dat nog op 38 % lag. Maar die score blijft nog altijd ongeveer stabiel, sinds 2010 intussen. De uitdaging blijft dus groot om meer vrouwen met ondernemersplannen over de streep te trekken.

Klik hier voor de volledige Startersatlas 2018