Steeds meer kmo-werkgevers schakelen jobstudenten in

In 2023 schakelde 33,7% van de kmo-werkgevers jobstudenten in. Dat is opnieuw een stijging ten opzichte van 2022. Dat analyseerde hr-dienstengroep Liantis op basis van de gegevens van meer dan 30.000 werkgevers. Wanneer ze jobstudenten inschakelen, gaat het op jaarbasis gemiddeld om 5,8 studenten. “Jobstudenten blijven een welkome hulp, het hele jaar door”, aldus Liantis.

3 minuten leestijd Persbericht 26 februari 2024

Stijgende lijn

De populariteit van jobstudenten lijkt niet te stoppen. Want vorig jaar schakelde maar liefst 33,74% van de kmo-werkgevers een of meerdere jobstudenten in. Dat is opnieuw een stijging ten opzichte van 2022. Toen deed zo’n 32,6% van de kmo-werkgevers een beroep op studenten als flexibele werkkracht. Hoewel deze licht stijgende trend zich al enkele jaren aftekent, was de stijging in 2023 toch groter dan andere jaren.

Niet alleen het aantal werkgevers dat studenten inzet, zit in de lift. Kmo-werkgevers zetten de laatste jaren ook meer studenten in. Vorig jaar zagen we gemiddeld 5,8 jobstudenten per werkgever, wat een tikkeltje meer is dan in 2022. Matthias Debruyckere, juridisch expert bij Liantis: “De grootste sprong zagen we 2021-2022, met een stijging van gemiddeld 4,7 naar 5,7 jeugdige werkkrachten. “We merken nog steeds – hoewel er wat kentering in lijkt te komen - dat heel wat werkgevers personeelstekorten ervaren op de werkvloer. Bovendien komt er ook vaak druk op hun andere medewerkers. Om hen rust te gunnen én om de tekorten op te vangen, doen veel werkgevers dus een beroep op jobstudenten. Bovendien is het een goede leerschool voor de jobstudenten zelf en een kans om te proeven van het werkveld.”

13 euro per uur

Voor jobstudenten is bijklussen fiscaal erg interessant. Vorig jaar verdienden jobstudenten gemiddeld zo’n 13,33 euro bruto per uur. Dat is flinke duit meer dan in 2022, toen studenten op gemiddeld 12,07 euro per uur konden rekenen. Matthias Debruyckere: “2023 begon met een uitzonderlijk hoog inflatiecijfer. Dat vertaalde zich naar een aanzienlijke loonstijging over de sectoren heen. Dat zien we ook terug in de lonen van de studenten. Bovendien dragen deze groep jonge bijklussers slechts een solidariteitsbijdrage van 2,71% af voor de RSZ en houden ze veel van hun loon over.” Van een gemiddeld loon in 2023 (13,33 euro bruto per uur), hield een student dus gemiddeld 12,97 euro netto over.

Hoger plafond in 2023

In 2023 trad er een nieuwe uurregeling in voege voor jobstudenten. Zo werd het mogelijk om als student tot 600 uur bij te klussen zonder het RSZ-voordeeltarief te verliezen. Dat is een aanzienlijk verschil met 2022, toen het maximaal aantal uren begrensd was op 475. “Studenten werken niet enkel meer tijdens de klassieke periodes, zoals de zomermaanden, maar eerder op regelmatige basis doorheen het jaar. Door het nieuwe urenplafond kunnen werkgevers vaker of langer rekenen op de hulp van hun jobstudenten. Dat is in tijden van grote personeelstekorten van vitaal belang. Anderzijds biedt het ook voor jobstudenten zelf meer flexibiliteit”, aldus Matthias Debruyckere.