Steunmaatregelen verlengd voor getroffen werkgevers

Recent besliste het Overlegcomité om bepaalde steunmaatregelen te verlengen en zo sectoren te steunen die getroffen zijn door de vierde coronagolf. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld nog tot 31 maart 2022 een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. 

3 minuten leestijd Steunmaatregelen 29 december 2021

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona verlengd tot 31 maart 2022

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt verlengd voor alle sectoren. Door coronamaatregelen kan het zijn dat:

  • medewerkers die niet kunnen telewerken in quarantaine zitten;
  • medewerkers een kind moeten opvangen dat niet naar school, de crèche of de kinderopvang kan of dat in quarantaine moet;
  • er een gebrek aan werk is ten gevolge van de coronapandemie.

Tot 31 maart 2022 kunnen werkgevers daarom voor alle vormen van werkloosheid die gelinkt is aan de coronacrisis, een beroep doen op deze versoepelde procedure. Dit wil ook zeggen dat tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van een kind mogelijk is tot deze datum.

Verlaging van de RSZ-bijdragen voor de evenementensector

Er komt verder een verlaging van de RSZ-bijdragen in het vierde kwartaal van 2021 voor heel de evenementensector. Deze ondernemers worden rechtstreeks getroffen door de sluitingen. Deze vermindering is van toepassing voor evenementen, cultuur, discotheken, danscafés en binnenspeeltuinen. Zo kunnen werkgevers in het eerste en tweede kwartaal van 2022 inzetten op extra tewerkstelling.

Steun voor de horeca

De horecasector zal kunnen rekenen op steun van de regering bij de uitbetaling van de eindejaarspremies. Dit wil zeggen dat, net zoals vorig jaar, de regering de kost zal dragen voor de gelijkstelling van de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor het berekenen van de eindejaarspremie.

Verlenging klein verlet voor vaccinatie

Met de campagne voor de boosterprik die er binnenkort aankomt, werd ook beslist om het klein verlet voor vaccinatie te verlengen. Dit wil zeggen dat een werknemer afwezig mag zijn van het werk om zijn boosterprik tegen het coronavirus te laten zetten.

Medewerkers die hun boosterprik laten zetten, krijgen voor de tijd die nodig is om zich te verplaatsen en zich te laten vaccineren het recht afwezig te zijn op het werk mét behoud van loon.

Ook medewerkers die een minderjarig kind of een meerderjarige persoon met een handicap of over wie ze de voogdij hebben, naar het vaccinatiecentrum begeleiden, kunnen vanaf vanaf 12 januari 2022 klein verlet aanvragen.

Het verlof kan worden toegepast tot 30 juni 2022.

Mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ

De Ministerraad besliste op 17 december dat de RSZ voor bepaalde werkgevers in het laatste kwartaal van dit jaar (en mogelijk ook in het eerste kwartaal van 2022) ‘bijzondere’ minnelijke afbetalingsplannen kunnen goedkeuren, zonder dat er hier automatisch bijdrageopslagen, verwijlintresten en forfaitaire vergoedingen aan gekoppeld worden. Momenteel is het nog onduidelijk welke werkgevers dit kunnen aanvragen en via welke weg ze dit kunnen doen.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...