My Liantis

Ondernemen 30 juli 2020

Strikte coronamaatregelen in Antwerpen: het antwoord op jouw vragen

Om de heropflakkering van het coronavirus tegen te gaan, trof de Nationale Veiligheidsraad een aantal nieuwe maatregelen. Omdat het virus in Antwerpen zeer hevig woedt, voorzien de stad Antwerpen en de provinciale crisiscel nog bijkomende regelingen, zoals het invoeren van een avondklok, verplicht telewerk en strikte maatregelen voor de horeca. We beseffen dat de maatregelen in Antwerpen voor heel wat vragen en onzekerheden kunnen zorgen. Daarom vind je hier het antwoord op de meestgestelde vragen.

Ik ben zelfstandige

De voornaamste maatregelen waarop jij momenteel een beroep kan doen, zijn het corona-overbruggingsrecht en de relance-uitkering. Op welke steunmaatregel je recht hebt, hangt af van jouw specifieke situatie:

  • Als je verplicht wordt jouw activiteiten stop te zetten (bijvoorbeeld omdat je in of rond Antwerpen geen feesten mag houden of er een verbod is op kermissen), dan kom je normaal in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht
  • Word je niet verplicht om te sluiten, dan zijn er twee mogelijkheden:
    • Ofwel is de impact zo groot, dat je gedwongen wordt jouw activiteit tijdelijk (minstens zeven dagen) stop te zetten. In dat geval kom je ook in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht.
    • Ofwel werk je verder, maar als je behoorde tot een van de sectoren die na 3 mei 2020 weer zijn opgestart (horeca, niet-voedingswinkels, kappers, marktkramers …) en als je een daling van je omzet of van je bestellingen kent met minstens 10% t.o.v. het tweede kwartaal van 2019, dan heb je mogelijk recht op de relance-uitkering.

Ook de andere steunmaatregelen bestaan nog steeds: de corona-ouderschapsuitkering voor wie zijn activiteit moet verminderen om voor de kinderen (jonger dan twaalf jaar) te zorgen. Er is ook nog de mogelijkheid om, als je voor dit jaar lagere inkomsten verwacht, de voorlopige bijdragen te laten verlagen. Je kan ook uitstel of vrijstelling van de bijdragen vragen.

 Voor een overzicht van alle bestaande steunmaatregelen kan je op deze webpagina terecht.  Of neem contact op met jouw vertrouwde klantenadviseur. Een aanvraag kan je indienen via ons klantenportaal My Liantis.

De federale en regionale steunmaatregelen zijn er inderdaad voor alle ondernemers die aan de voorwaarden voldoen. Bekijk zeker eens de website van jouw gemeentebestuur of bel naar de dienst lokale economie van jouw gemeente. Soms treffen zij nog bijkomende maatregelen.

Zo rekent de stad Antwerpen voor het tweede kwartaal van aanslagjaar 2020 bepaalde belastingen niet aan en voorziet ze nog een aantal andere maatregelen voor start-ups en lokale ondernemers. Er zijn ook specifieke maatregelen voor de detailhandel en de horeca. Meer info vind je op Ondernemen in Antwerpen.

Ook provincies komen ondernemingen tegemoet. Zo geeft de provincie Antwerpen bedrijven twee maanden extra de tijd om de provinciebelasting te betalen (tot 5 oktober 2020 ). Wie moeilijkheden heeft om te betalen, kan betalingsuitstel of een afbetalingsplan vragen. Meer info vind je bij de Provincie Antwerpen.

Check ook de website van UNIZO voor een actuele stand van zaken per sector.

Dyzo is een vzw die zelfstandige ondernemers in moeilijkheden begeleidt. Op hun website vind je heel wat informatie. Je kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 111 06. De dienstverlening van Dyzo is gratis en wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse overheid.

Wordt het mentaal allemaal wat te zwaar en heb je nood aan een goed gesprek of een luisterend oor, weet dan dat het team psychosociaal welzijn van Liantis voor jou en je medewerkers klaarstaat met advies en tips, via 078 15 02 00 of psy@liantis.be.

Ik ben werkgever

Nog tot en met 31 augustus 2020 kan je zeker gebruikmaken van de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vergeet wel de voorafgaande meldingsplicht niet. Contacteer jouw klantenadviseur bij eventuele vragen.

Een verplichte sluiting is een geval van overmacht: je kan jouw jobstudenten niet langer tewerkstellen. Dat is een gerechtvaardigde motivatie om het contract te schorsen zolang de sluiting geldt. Je bent tijdens die periode geen loon verschuldigd. De jobstudent komt niet in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de coronacrisis.

Mochten de maatregelen versoepelen waardoor jouw jobstudent opnieuw aan de slag kan, dan kan het contract weer verder worden uitgevoerd.

Verwittig uiteraard zo snel mogelijk jouw jobstudent over de situatie. Houd ook je klantenadviseur op de hoogte, zodat hij een correcte loonberekening voor je jobstudenten kan uitvoeren.

Beslis je zelf om jouw zaak te sluiten, dan is er juridisch gezien geen sprake van overmacht. Toch aanvaardt de RVA dat je ook in dat geval voor jouw werknemers tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de coronacrisis inroept, en dat tot 31 augustus 2020. In overleg met je werknemer kan je ook andere vormen van onderbreking inzetten, bv. verlof, toegestane afwezigheid, recup van overuren … Contacteer jouw klantenadviseur. Hij kan je helpen om de beste oplossing te kiezen.

Om jouw medewerkers te laten telewerken, dien je enkele formaliteiten in orde te brengen. We bundelen deze in onze telewerkbundel.

Als je alle veiligheidsmaatregelen hebt genomen en je medewerkers een veilige werkplek kan garanderen, dan kan je medewerker niet weigeren om te komen werken. Lukt het voor jou en je onderneming om even zonder deze medewerker de zaken te doen draaien, dan kunnen jullie samen overeenkomen dat hij verlof of recup opneemt. Is de aanwezigheid van je medewerker op de werkvloer noodzakelijk en komt hij niet, dan is hij onwettig afwezig. Houd je klantenadviseur hiervan op de hoogte.

Het uurrooster moet worden aangepast via een procedure ‘tijdelijke wijziging uurrooster’. Neem hiervoor contact op met je klantenadviseur.

Leveren in Antwerpen is nog steeds mogelijk. De chauffeurs moeten natuurlijk wel alle veiligheidsmaatregelen respecteren. Voorzie hen onder andere van mondmaskers en alcoholgel. Geef hen uit voorzorg ook een verplaatsingsattest mee om eventuele problemen bij controle te vermijden.

Indien hun functie niet op afstand kan worden uitgevoerd, mogen zij zich van en naar het werk verplaatsen. Voorzie je medewerkers uit voorzorg van een verplaatsingsattest om eventuele problemen bij controles te voorkomen.

Telewerk wordt sterk aanbevolen over het hele Belgische grondgebied. Kan de functie op afstand worden uitgevoerd, laat jouw medewerkers dan telewerken. Kan het werk niet op afstand worden gedaan, dan zijn verplaatsingen in functie van het werk wel mogelijk. Zorg dan dat je medewerkers een verplaatsingsattest hebben om eventuele problemen bij controle te vermijden.

Mondmaskers zijn verplicht op alle openbare plaatsen of op private plaatsen met openbaar karakter in de provincie Antwerpen. Je moet daarnaast ook een mondmasker dragen als je de 1,5 meter afstand met andere personen niet kan garanderen.

Een mondmasker is dus niet verplicht in jouw bedrijfsgebouw of kantoor, tenzij je de anderhalve meter afstand niet kan bewaren. Om het virus maximaal te kunnen inperken, adviseren we vanuit Liantis toch om bij verplaatsingen op de werkvloer (bijvoorbeeld naar de printer of het koffieapparaat) een mondmasker te dragen.

Als je de corona-veiligheidsmaatregelen op de werf kan naleven, dan kan je ook na het bouwverlof opnieuw aan de slag in Antwerpen. Zorg er wel voor dat je medewerkers altijd hun mondmasker bij zich hebben. Dat is verplicht, al hoeven ze het niet te dragen wanneer zij op voldoende afstand van elkaar kunnen werken. 

Zoals je weet, geldt in de provincie Antwerpen momenteel een avondklok. Iedereen moet tussen 23.30 uur en 6.00 uur thuisblijven, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen. Daar vallen verplaatsingen van en naar het werk onder.  Jouw medewerkers mogen zich dus vóór 6.00 uur naar de werf begeven.

Vergeet wel het veilig vervoer van en naar de werf niet. Bezorg jouw chauffeurs ook een verplaatsingsattest om problemen bij een eventuele controle te vermijden. 

Download de sensibiliseringsbundel

Blijf jouw medewerkers en klanten herinneren aan alle geldende veiligheidsmaatregelen (handen wassen, afstand houden …) in de strijd tegen het coronavirus. Gebruik daarvoor onze uitgebreide bundel posters en infofiches.

>> Download onze sensibiliseringsbundel