My Liantis

Verloning personeel 13 december 2021

Tijdelijke werkloosheid heeft geen impact op berekening jaarlijkse vakantie

Alle dagen van tijdelijke werkloosheid die in 2021 werden aangegeven omwille van overmacht door de coronapandemie of door de overstromingen van deze zomer, zullen bij de berekening van het vakantierecht en -geld worden gelijkgesteld aan dagen van effectieve arbeid.

Welke impact voor werknemers?

De sociale partners beslisten dat werknemers die tijdens de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021 tijdelijk werkloos waren wegens overmacht door de coronapandemie of door de overstromingen van deze zomer, in 2022 niet zullen moeten inboeten bij de berekening van hun vakantiegeld en vakantierecht. De aangegeven dagen van tijdelijke werkloosheid worden namelijk gelijkgesteld aan gewerkte dagen.

Welke compensatie voor werkgevers?

De overheid voorziet voor werkgevers een (gedeeltelijke) compensatie, waarvoor ze een budget zal uittrekken van ongeveer 153 miljoen euro. Voor de werkgevers van bedienden zal de compensatie vermoedelijk opnieuw verlopen via een vermindering van de RSZ-bijdragen in het tweede kwartaal van 2022. Voor werkgevers van arbeiders verloopt de compensatie via de vakantiekas.

Wat mag je verwachten van Liantis?

Liantis zal bij de berekening van het vakantierecht en -geld rekening houden met de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona-overmacht of door de overstromingen, aan effectief gewerkte dagen.

Vragen?

Heb je vragen? Aarzel dan niet en contacteer je klantenadviseur. We helpen je graag verder.