My Liantis

Verloning personeel 01 april 2021

Tijdelijke werkloosheid mogelijk voor werknemers zonder kinderopvang tijdens de paaspauze

Het Overlegcomité besliste op 24 maart 2021 om de scholen in de week van 29 maart tot en met 2 april 2021 te sluiten. Kleuterscholen moesten niet sluiten, maar beslisten vaak zelf om dat toch te doen. Daarnaast werden de paaskampen (gedeeltelijk) geannuleerd. Sommige van je werknemers zitten daardoor in de problemen voor de opvang van hun kind. Mogen je werknemers afwezig zijn voor geannuleerde paaskampen? En geldt dat ook wanneer kinderdagverblijven vragen om kinderen niet meer te brengen?

Voor welke situaties kan je werkloosheid wegens overmacht (corona) inroepen?

Je kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) inroepen voor de onderstaande gevallen:

1. Sluiting scholen van 29 maart tot en met 2 april 2021

Je werknemer kan niet werken, omdat hij door de sluiting van de scholen zijn kind moet opvangen. Je mag ook tijdelijke werkloosheid inroepen als het gaat om kinderen uit een kleuterschool.

Opgelet: je kan geen gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid als de school niet gesloten is, maar enkel de voor- of naschoolse opvang is afgeschaft.

2. Volledig of gedeeltelijk geannuleerd kamp tijdens de paasvakantie

Je werknemer is afwezig om zijn kind op te vangen, omdat een vakantiekamp of de buitenschoolse opvang volledig of gedeeltelijk werd geannuleerd. De voorwaarde is wel dat het kind ten laatste op 18 maart 2021 was ingeschreven voor het kamp of de buitenschoolse opvang.

3. Kinderen die niet naar het kinderdagverblijf kunnen van 29 maart tot 18 april 2021

Je werknemer blijft thuis om zijn kind op te vangen, omdat de overheid heeft aangeraden om kinderen niet naar kinderdagverblijven te brengen. Je kan enkel tijdelijke werkloosheid inroepen voor de dagen waarop het kind normaal was ingeschreven voor de opvang.

Modaliteiten

  • Je werknemer moet jou onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn situatie.

  • Er mag maar één ouder tegelijkertijd gebruikmaken van het recht op tijdelijke werkloosheid als je werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind.

  • Vraag een attest ‘Opvang kind sluiting corona op bij je werknemer wanneer de school gesloten is (inclusief kleuterschool) of wanneer hij zijn kind niet naar het kinderdagverblijf brengt.
  • Het attest ‘Opvang kind vakantie annulatie corona’ moet worden afgeleverd door de organisator van het geannuleerde kamp of de geannuleerde opvang.