My Liantis

Accountancy en boekhouding 25 maart 2021

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing onder de aandacht

Als werkgever kan je verschillende vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Naargelang de regeling zijn de voorwaarden en toepassingsregels anders. Door die complexe regels bekijken werkgevers dit niet altijd verder en lopen ze aanzienlijke kortingen mis.

Zo kunnen ondernemingen die investeren in een steunzone en daardoor extra arbeidsplaatsen creëren een vrijstelling genieten. De periode dat een gebied erkend wordt als steunzone is beperkt. Het is essentieel dat het aanvraagformulier voor deze steun wordt ingediend vóór het einde van de erkenningsperiode. Ondernemingen die investeren in een steunzone in de Kempen of in Limburg moeten de aanvraag uiterlijk 31 oktober 2022 hebben ingediend. Ondernemingen die investeren in de steunzone Zaventem/Vilvoorde moeten de aanvraag uiterlijk 31 mei 2026 hebben ingediend. Wil je meer te weten komen over deze vrijstelling, dan kan je terecht op de website van Vlaio.  

Kom ook meer te weten over de andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.