My Liantis

Sociaal statuut 23 juli 2019

Wat zijn de drie belangrijkste drijfveren van zelfstandigen?

De drie voornaamste redenen om te starten als zelfstandige? Je eigen baas zijn, doen wat je graag doet en meer voldoening uit je werk halen. Dat blijkt uit een bevraging die we afnamen bij 1.721 zelfstandigen in hoofdberoep.

Zelfstandigen willen vooral eigen baas zijn

Recent regelde de 200.000ste zelfstandige zijn sociaal statuut via Liantis sociaal verzekeringsfonds. Dit vormde voor ons de aanleiding om zelfstandigen in hoofdberoep te bevragen over hun drijfveren om te kiezen voor een avontuur als ondernemer.

De belangrijkste redenen om voor het zelfstandige statuut te kiezen zijn: je eigen baas kunnen zijn (34%), kunnen doen wat je graag doet (31%) en om meer voldoening uit het werk te halen (29%). Het financiële aspect speelt met 13% een veel kleinere rol.

Voldoening van tevreden klanten

Het onderzoek peilde ook naar wat zelfstandigen na verloop van tijd het meest positieve punt vinden aan hun zelfstandig ondernemerschap. Het feit dat ze hun eigen baas kunnen zijn, blijft met stip op 1 staan (39%). De tweede plaats blijft ook gelijk, maar op de derde plaats komt de klant in beeld. Zo geeft 29% aan dat de voldoening van tevreden klanten voor hen de meest motiverende factor is.

Tevreden zelfstandigen

De algemene tevredenheid van zelfstandigen ligt hoog. Zo blijkt dat 74% van alle zelfstandigen hun tevredenheid een score geven van 7 of meer op 10.

Als het dan toch gaat over zaken waar zelfstandige ondernemers minder tevreden over zijn, geeft 53% aan dat ze het minst tevreden zijn over hun onzeker financieel bestaan. Vooral bij zelfstandigen met een eenmanszaak is dat het geval. Daarnaast kampen ze ook met de zware administratieve lasten (49%) en de beperkte vrije tijd (32%).

OVER DE BEVRAGING In samenwerking met iVox bevroeg Liantis 1.721 zelfstandigen in hoofdberoep die bij Liantis aangesloten zijn. De enquête gebeurde tussen 13 maart 2019 en 12 april 2019.