Opleiding asbest verwijderen volgens de eenvoudige handeling

Wie asbesthoudende materialen wil verwijderen volgens de techniek van de eenvoudige handelingen (bij eenvoudige sloop- en verwijderingswerken), is verplicht een opleiding te volgen. Na deze opleiding van Liantis kan je veilig asbest verwijderen volgens de voorgeschreven techniek voor de betrokkenen, de directe omgeving en het milieu.

Opleiding asbest verwijderen volgens de eenvoudige handeling

Waarom deze opleiding?

Bij het uitvoeren van sloop- en verwijderingswerken van asbest en asbesthoudende producten kunnen ernstige gezondheidsrisico’s ontstaan. Denk aan de kans op asbestose, longkanker, longvlies- en buikvlieskanker en strottenhoofdkanker.

Vanwege deze risico’s ben je meestal verplicht een erkende asbestverwijderaar in te schakelen. Maar in een aantal welomschreven gevallen, kan de techniek van de eenvoudige handelingen worden toegepast. Enkel deze verwijderingstechniek mag door elke onderneming worden toegepast.

Je moet dan strikte preventieve maatregelen toepassen om je medewerkers maximaal te beschermen tegen de blootstelling aan asbest. Daarnaast dienen alle medewerkers een opleiding te volgen van minimaal acht uur met een jaarlijkse bijscholing van acht uur, gegeven door een externe onderneming. Met deze opleiding van Liantis voldoe je aan die verplichting.

Voor wie is de opleiding asbest verwijderen geschikt?

Deze opleiding is voor iedereen die asbesthoudende materialen wil verwijderen waarvoor de toepassing van de techniek van de eenvoudige handelingen is toegestaan. De opleiding is voor uitvoerenden en voor leidinggevenden.

Wat mag je verwachten van de opleiding asbest verwijderen?

Het is een praktische opleiding van acht uur door eigen deskundigen met als voornaamste doelstellingen:

 • Het herkennen van asbesthoudende materialen.
 • Het bewust worden van de risico’s die zich kunnen aandienen.
 • Het veilig en correct uitvoeren van de verwijderingswerken.
 • Het correct gebruiken van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Na het volgen van de opleiding en het slagen voor de test krijg je een attest.

Programma

De opleiding voldoet aan de minimuminhoud zoals opgelegd in de Codex Welzijn op het Werk:

 • Eigenschappen van asbest.
 • De gezondheidsrisico’s bij blootstelling met inbegrip van het synergetisch effect van roken.
 • Asbest en asbesthoudende materialen herkennen.
 • Handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest.
 • Preventieve maatregelen om de blootstelling tot een minimum te beperken.
 • De vereisten inzake het gezondheidstoezicht.
 • Veilige werkmethoden en meettechnieken.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen kiezen en correct gebruiken.
 • Noodprocedures op de bouwplaats met inbegrip van eerste hulp.
 • Ontsmettingsprocedures.
 • Afvalstoffen verwijderen.

We besteden extra aandacht aan:

 • Interactie met de deelnemers.
 • Concrete situaties bespreken en het geleerde hierop toepassen.
 • De andere veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij asbestverwijderingswerken.
 • Voorbereiding op de aansluitende test.

Werfleiders krijgen dezelfde basisopleiding. De jaarlijkse bijscholing van acht uren is gericht op de specifieke taken van werfleiders.

Vrijblijvende offerte aanvragen