My Liantis

Brandbestrijding: gebruik van kleine blusmiddelen

Als werkgever geef je de nodige aandacht aan brandpreventie. Want voorkomen is beter dan genezen. Ontstaat er toch brand, dan moeten je medewerkers juist kunnen handelen. In de opleiding brandpreventie oefenen je medewerkers met blussen, alarmeren en evacuatie. Je medewerkers weten precies wat ze moeten doen bij brand in je bedrijf. Een geruststellende gedachte! 

Brandblustraining met de blusbak

Waarom deze opleiding?

Jaarlijks geven talloze branden aanleiding tot materiële schadegevallen, brandwonden en zelfs overlijdens. Wanneer medewerkers kennis hebben van brandpreventie en vaardig zijn met kleine blusmiddelen kunnen beginnende brandjes in de kiem worden gesmoord.  

Uiteraard wil je met brandpreventie menselijk leed en kosten van schade voorkomen, maar er zijn ook wettelijke verplichtingen in het kader van brandpreventie en interventieplanning. Binnen dit kader moet je als werkgever zorgen voor een eerste interventieploeg die de nodige vorming heeft genoten. 

Deze opleiding biedt alle oefening die nodig is om aan de wettelijke verplichting te voldoen. 

Wat mag je verwachten van de opleiding kleine blusmiddelen? 

In deze opleiding geven we les op de terreinen van jouw bedrijf. Dat maakt meedoen laagdrempelig en elimineert de reistijd voor je medewerkers. 

De instructeurs van Liantis preventie en welzijn volgden een opleiding als preventieadviseur niveau 1 of 2. Steunend op een stevige praktijkervaring bij de brandweer doorspekken ze de interactieve sessies met concrete tips en voorbeelden.  

Programma opleiding kleine blusmiddelen

Theoretisch luik

  • Je maakt kennis met de branddriehoek, de verschillende brandklassen en komt te weten hoe een brand zich uitbreidt
  • Je krijgt uitgebreide toelichting bij de verschillende types blusmiddelen en leert hoe je ze correct moet hanteren
  • We geven uitleg bij de specifieke risico's en aandachtspunten voor elektrische installaties en aardgasvoorzieningen
  • We leggen uit wat een goede alarmering en evacuatie inhoudt en staan uitgebreid stil bij veiligheidssignalisatie

Bij het samenstellen van de opleiding houden we rekening met de specifieke context van jouw bedrijf. Door stil te staan bij risico's die eigen zijn aan jouw activiteit, zorgen we ervoor dat de opleiding naadloos aansluit op de noden van jou en je medewerkers.

Praktijkoefening

Onze instructeurs begeleiden jou en je medewerkers tijdens levensechte brandoefeningen. Zo leer je wat het inhoudt om een frituurbrand of een brandend persoon te blussen met een blusdeken, maar kan je ook zelf met een schuim- of CO2-blusser aan de slag. Ten slotte geven we ook een demonstratie van hoe je met een poederblusser een brand blust.

Praktisch

Deze opleiding duurt in totaal drie uur en bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Per sessie kunnen twaalf personen deelnemen. Indien je dat wenst, kunnen we zowel in de voor- als in de namiddag een sessie organiseren, zodat je op één dag tijd 24 medewerkers kan laten deelnemen. Ben je op zoek naar een opleiding voor een beperkt aantal medewerkers, dan kan je altijd aansluiten op één van onze open opleidingsmomenten.

Bij het praktische luik van deze opleiding maken we gebruik van een vuurbak die buiten wordt opgesteld. Voor het theoretische luik dien je zelf een opleidingsruimte en een beamer te voorzien.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Naam
Adres