My Liantis

Rolsteigers: opleiding bevoegd persoon

In deze opleiding leren je medewerkers hoe ze veilig met een rolsteiger werken. Wie slaagt voor de afsluitende test, krijgt een opleidingsattest als ‘bevoegd persoon rolsteigers’.

Waarom deze opleiding?

Rolsteigers zijn een handig hulpmiddel, maar ze brengen ook heel wat risico’s met zich mee. Bovendien bestaan er heel wat verschillende modellen op de markt, met elk hun troeven en mindere kanten.

De welzijnswetgeving voorziet dan ook niet toevallig in heel wat voorschriften wanneer het op het gebruik van rolsteigers aankomt. Eén daarvan is de verplichting voor werknemers om de nodige opleiding te volgen.

Deze opleiding beantwoordt aan de reglementaire bepalingen uit de Codex (Titel 5.– Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Hoofdstuk III.- Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van steigers).

Voor wie is de opleiding rolsteigers geschikt?

Iedereen die in zijn job in aanraking komt met rolsteigers, heeft baat bij deze opleiding. Of je nu zelf met een rolsteiger werkt, ze opbouwt, aanpast of onderhoudt: je steekt sowieso heel wat nuttige info op.

Programma

De opleiding duurt een volledig dag en bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik. Tijdens het praktische luik maak je kennis met drie van de frequentst voorkomende types steigers.

Verder staan we uitgebreid stil bij:

  • valpreventie;
  • veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden;
  • beperking die gelden op de belasting van rolsteigers;
  • montage, demontage en ombouwen van rolsteigers;
  • controle van rolsteigers op basis van controlelijsten en steigerkaarten;
  • overige relevante voorschriften en preventiemaatregelen;

Attest bevoegd persoon rolsteigers

De opleiding wordt afgesloten met een beknopte, interactieve test. Wie slaagt voor deze test ontvangt het attest ‘bevoegd persoon rolsteigers’.

Praktisch

Deelnemers aan deze opleiding dienen zelf veiligheidsschoenen, aansluitende werkkledij, veiligheidshandschoenen en een veiligheidshelm te voorzien. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een must om deel te mogen nemen aan het praktische luik.

Prijs

De opleiding kost 240 euro per persoon.

Schrijf je in

No course moments available.