My Liantis

Omgaan met chemische risico’s

Liantis preventie en welzijn staat je bij in de aanpak van chemische risico’s in jouw onderneming. We doen dit met gebruiksvriendelijke tools, met meetstrategieën op maat van jouw onderneming én met een opleidingsaanbod voor jouw medewerkers.

Risicoanalyse van chemische agentia

Het is niet altijd eenvoudig om een risicoanalyse op touw te zetten bij werkzaamheden met chemische agentia in een onderneming. Kennis en erkenning van de problematiek spelen hier een belangrijke rol.

Nochtans moet je een risicoanalyse uitvoeren als je werkgever bent van een bedrijf waar chemische producten worden opgeslagen, vervaardigd, gebruikt of gehanteerd. Ook moet je kunnen aantonen welke preventiemaatregelen je genomen hebt ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid van je medewerkers.

Liantis preventie en welzijn kan je ondersteunen bij een stapsgewijze preventie en adequate controle van de blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia. Hiervoor ontwikkelden we een handige online tool waarmee je in een handomdraai een risicoanalyse voor chemische agentia samenstelt:

 1. Risico-inventarisatie (traject A): Deze eerste analyse geeft je meteen een heldere kijk op de potentiële risico’s op het vlak van gezondheid, brand- of explosiegevaar en milieu.

  Dit traject is gratis voor elke klant. Ga nu meteen zelf aan de slag via de online toepassing ‘Chemische risicoanalyse’ op My Liantis.

 2. Risicobeoordeling met plan van aanpak (traject B): een expert van Liantis preventie en welzijn komt langs in jouw onderneming om ter plaatse de potentiële risico’s te evalueren.
 3. Informatieoverdracht en opleiding voor je werknemers (traject C).

Metingen

Meten is weten. In het kader van je risicoanalyse voor chemische stoffen kan het aangewezen zijn om op bepaalde plaatsen in je onderneming metingen uit te voeren. Zo kan je nagaan of en in welke mate je medewerkers blootgesteld worden aan chemische producten.

Liantis stelt samen met jou een meetstrategie op maat van jouw onderneming op. Op basis hiervan voeren we de metingen uit – met geavanceerde apparatuur en volledig conform de internationale normen. We staan je ook bij in de analyse van de meetresultaten. Zo onderbouw je je risicoanalyse voor chemische agentia met concrete cijfers en kan je op basis hiervan passende preventiemaatregelen treffen.

Opleiding: omgaan met gevaarlijke stoffen

Liantis stemt deze opleiding af op de chemische stoffen waarmee de medewerkers in je bedrijf te maken krijgen. We bespreken de gezondheids- en/of veiligheidsgevaren van de gebruikte chemica en de te nemen preventiemaatregelen.

Aan bod komen:

 • Etiketinformatie
 • Gevaarsymbolen en gevaarzinnen
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Correct omgaan met chemicaliën en de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen
 • EHBO bij ongevallen met chemische stoffen
 • Bespreking van de chemica in de onderneming aan de hand van de Safety Data Sheets