My Liantis

Gezinsbijslag

De gezinsbijslag is een uitkering die de Staat aan mensen geeft om te helpen bij het onderhouden van het gezin. Voorbeelden van gezinsbijslagen zijn kinderbijslag (soms ook ‘kindergeld’ genoemd) en kraamgeld.

Kinderbijslag

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een sociale uitkering waarop werknemers en zelfstandigen met kinderen recht hebben. Over welke bedragen gaat het en wat zijn de voorwaarden om kinderbijslag te ontvangen?

Lees meer

Kidslife Vlaanderen

Kinderbijslag wordt Groeipakket Kidslife groeit mee met jouw gezin

Lees meer

Kraamgeld

Kraamgeld is de toelage die bij de geboorte van een kind wordt uitbetaald aan werknemers of zelfstandigen. Naast de kinderbijslag vormt kraamgeld het tweede luik van de gezinsbijslag.

Lees meer

Betaalkalender

Raadpleeg de betalingsdata kinderbijslag voor het jaar 2018.

Lees meer

Nuttige formulieren

Download hier alle nuttige formulieren die betrekking hebben tot je gezinsbijslag.

Lees meer

Wil je meer weten over de gezinsbijslag? KidsLife kan je helpen!

Lees meer