My Liantis

Soorten arbeidsovereenkomsten

Wat is een arbeidsovereenkomst eigenlijk? De regels verbonden aan een arbeidsovereenkomst kunnen verschillen naargelang het type arbeidsovereenkomst. De wet maakt een onderscheid op basis van deze elementen:

 • de aard van het werk, met als belangrijkste het onderscheid tussen arbeiders en bedienden
 • de duur van de overeenkomst
 • de omvang van de prestaties: voltijdse of deeltijdse arbeid

Contract van onbepaalde duur

Bepaal je de duur van de arbeidsovereenkomst niet expliciet, dan is er automatisch sprake van een contract voor onbepaalde duur. Dat kan door elk van de betrokken partijen op eender welk moment in gemeenschappelijk overleg of eenzijdig beëindigd worden. Op voorwaarde dat een aantal regels wordt nageleefd.

Lees meer

Contract voor een voltijdse werknemer

Een voltijdse werknemer werkt in de meeste sectoren 38 uur per week op jaarbasis. Onder bepaalde voorwaarden mag je deze maximale arbeidsduur overschrijden. We informeren je over de regels rond overuren en inhaalrust.

Lees meer

Contract van bepaalde duur

Een arbeidscontract voor bepaalde duur heeft zijn voor- en nadelen. Het eindigt bijvoorbeeld automatisch na de overeengekomen termijn. Je hoeft het dus niet meer op te zeggen. Maar wil je het vroegtijdig beëindigen, dan moet je wel een vergoeding betalen. Tenzij dat gebeurt tijdens de eerste helft van de overeenkomst, met een maximum van zes maanden. Wat moet je weten voor je zo’n tijdelijk contract afsluit?

Lees meer

Arbeidsovereenkomst voor studentenwerk

Studenten worden beschouwd als arbeiders, bedienden, dienstboden of handelsvertegenwoordigers al naargelang het werk dat ze doen. Maar een studentenovereenkomst is iets strenger dan andere arbeidscontracten. Er bestaan speciale regels en bepalingen voor studentenarbeid. Deze vermeldingen mogen bijvoorbeeld niet in het contract ontbreken:

 • begin en einddatum van de overeenkomst;
 • plaats van de uitvoering van het contract;
 • arbeidsduur per dag en per week;
 • het uurloon van de jobstudent.

Lees meer

Arbeidsovereenkomst voor interim- of uitzendwerk

Bij een contract voor uitzendarbeid worden werknemers uitgeleend door een erkend uitzendbureau om tijdelijke arbeid te verrichten voor een klant. Wie uitzendkrachten inzet, bespaart heel wat tijd doordat er een grote administratieve last weg valt. Een uitzendkracht is ook de perfecte lastminute-oplossing als je tijdelijk extra hulp nodig hebt in jouw bedrijf

Lees meer

Arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk

Een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk gebruik je wanneer je als werkgever een werknemer in dienst neemt om een welomschreven taak uit te voeren. De overeenkomst eindigt automatisch bij de voltooiing van de taak.

Lees meer

Vervangingsovereenkomst

Als het contract van een werknemer tijdelijk geschorst is omwille van bijvoorbeeld ziekte, vakantie of zwangerschap, dan kan je tijdelijk een andere werknemer in dienst nemen via een vervangingsovereenkomst.

Let op, er kan geen sprake zijn van een vervangingscontract als de te vervangen werknemer afwezig is omwille van een staking, slecht weer of een gebrek aan werk omwille van economische omstandigheden. Een vervangingscontract mag hoogstens twee jaar duren.

Lees meer

Contract voor een deeltijdse werknemer

Deeltijds werken wordt steeds populairder. Minder werken, betekent immers meer vrije tijd. Maar ook minder loon, minder vakantie en misschien wel minder extralegale voordelen. We zetten de gevolgen op een rijtje.

Lees meer

Andere soorten arbeidsovereenkomsten

Naast het statuut van arbeider en bediende onderscheiden we ook nog de volgende statuten:

 • Handelsvertegenwoordigers bezoeken cliënteel om te onderhandelen over en het sluiten van zaken. Dit alles gebeurt onder het gezag, voor de rekening en in naam van één of meerdere opdrachtgevers.
 • Dienstboden verrichten hoofdzakelijk huishoudelijke werk voor de werkgever of zijn gezin.
 • Huisarbeiders verrichten arbeid in hun woonplaats of op elke andere door hen gekozen plaats, zonder dat ze onder de rechtstreekse controle van de werkgever staan.
 • Flexi-jobs geven werknemers de kans om op een voordelige manier bij te klussen naast hun hoofdbaan. Er hangen wel strikte voorwaarden aan vast.