My Liantis

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) is een overlegorgaan. Het houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid van werknemers en ziet toe op het welzijnsbeleid in het bedrijf. Hoe betrek je het CPBW bij het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan?

comité voor preventie op het werk

Wat is het CPBW?

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk ziet toe op het welzijn van medewerkers en neemt initiatieven voor verbetering. Het CPBW bestaat uit afgevaardigden van de werkgever en een groep gekozen vertegenwoordigers van de medewerkers. Zij brengen als comité adviezen uit en formuleren voorstellen omtrent het welzijnsbeleid in hun organisatie. Ook het globaal preventieplan, het jaarlijks actieplan en de wijzigingen, uitvoering en resultaten van beide plannen behoren tot hun aandachtsgebied.

Daarnaast houdt het CPBW toezicht op de werking van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Het CPBW vergadert minstens eenmaal per maand. Hierbij is de interne preventieadviseur als secretaris aanwezig.

Bevoegdheden van het CPBW

Van het CPBW wordt een actieve bijdrage verwacht om het welzijn van de werknemers te bevorderen bij de uitvoering van hun werk. Daarom heeft het CPBW informatierecht, adviesrecht en recht van toezicht, zodat het optimaal kan bijdragen aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het preventiebeleid.

De werkgever is op zijn beurt verplicht om het CPBW van alle benodigde informatie te voorzien en bepaalde documenten ter inzage te geven.

Is een CPBW verplicht?

Voorbeeld Bij een dakdekkersbedrijf met 80 werknemers vinden om de vier jaar sociale verkiezingen plaats. De verkozen vertegenwoordigers krijgen automatisch een plaatsje in het CPBW van de onderneming, waar ze samenzitten met evenveel vertegenwoordigers van de werkgever.

Een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk zoals in het voorbeeld is echter niet verplicht. Een bedrijf met (gemiddeld) 50 of meer medewerkers in dienst (fte), moet sociale verkiezingen organiseren, maar er is geen verplichting tot een CPBW. Stelt niemand zich kandidaat als werknemersvertegenwoordiger bij de sociale verkiezingen, dan komt er geen CPBW.

Hoe wordt het CPBW samengesteld?

Het CPWB bestaat uit de werkgever zelf of zijn plaatsvervanger en een of meer afgevaardigden van de werkgever. Daarnaast bestaat het CPBW uit een aantal werknemersvertegenwoordigers die gekozen zijn via vierjaarlijkse sociale verkiezingen. Het aantal hangt af van het aantal medewerkers in het bedrijf. In ieder geval geldt dat het aantal afgevaardigden van de werkgever niet groter mag zijn dan het aantal afgevaardigden van de werknemers.

CPBW en de ondernemingsraad

Een interne preventieadviseur mag omwille van zijn functies geen deel uitmaken van de ondernemingsraad. Niet als afgevaardigde van de werkgever en niet als afgevaardigde van de werknemers.

Nood aan ondersteuning door een EDPBW? Liantis staat voor je klaar!

Klant worden