My Liantis

Rechtsbijstand

Liantis sociaal verzekeringsfonds voorziet rechtsbijstand voor zijn klanten voor geschillen inzake sociale zekerheid voor zelfstandigen (ziekteverzekering, pensioenwetgeving,…) waarvoor de arbeidsrechtbank bevoegd is.

Wat houdt de rechtsbijstand in?

Deze bijstand houdt in dat er voor de klanten van Liantis sociaal verzekeringsfonds onderhandeld wordt om een oplossing te vinden in ontstane juridische geschillen omtrent sociale rechten als zelfstandige. Indien deze onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat leiden, kan het geschil aanhangig worden gemaakt voor de Arbeidsrechtbank of desnoods voor het Arbeidshof.

Deze rechtsbijstand is volledig gratis voor klanten van Liantis sociaal verzekeringsfonds.