My Liantis

Starten als zelfstandige in bijberoep

Kriebelt het om je eerste stappen te zetten als ondernemer en een eigen zaak te starten? Maar wil je ondertussen toch nog je activiteiten als werknemer behouden? Of ben je zelfstandige in hoofdberoep en denk je eraan om een (tijdelijke) opdracht als werknemer te aanvaarden? Dan kom je in aanmerking voor het statuut van zelfstandige in bijberoep.

Gewaarborgd inkomen

Kan ik zelfstandige in bijberoep worden?

Zelfstandige in bijberoep worden, kan je eigenlijk niet kiezen. De cruciale vraag is of je voldoende rechten vrijwaart in een ander systeem. Werk je als werknemer minstens halftijds als loontrekkende en dit minstens 235 uur per kwartaal (berekend op een 38-uren week)? Dan zal het sociaal verzekeringsfonds je bij de start van je zelfstandige activiteiten aansluiten als zelfstandige in bijberoep.

Voorbeeld Hassan werkt als bediende wekelijks 25 uren in de privésector. De overige tijd klust hij bij als zelfstandig verkoper van stofzuigers. Hassan is sociaal verzekerd als werknemer, zijn werk als verkoper voert hij uit als zelfstandige in bijberoep.

Als ambtenaar liggen de kaarten iets anders. Dan moet je minstens halftijds tewerkgesteld zijn en deze activiteit over acht maanden of 200 dagen uitoefenen. Als statutair benoemd leraar in het onderwijs moet je dan weer minstens 60% tewerkgesteld zijn. Ben je tewerkgesteld via interim- of tijdelijke contracten? Dan neem je best contact op met onze startersbegeleider om te kijken of je in bijberoep aangesloten zal worden.

Onder bepaalde omstandigheden kan je ook in bijberoep worden aangesloten als je een vervangingsinkomen hebt. Zo kan je bijvoorbeeld tijdens een periode van werkloosheid de ‘springplank naar zelfstandige’ aanvragen bij de RVA.

Waarom moet ik me aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige moet je je altijd aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit geldt zowel voor zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep. Het sociaal verzekeringsfonds zorgt voor de correcte berekening van je sociale bijdragen als zelfstandige en voor de doorstroming van de nodige gegevens naar andere instanties, zoals bijvoorbeeld je ziekenfonds of de pensioendienst.

Welke rechten bouw je op als zelfstandige in bijberoep?

Aangezien je als zelfstandige in bijberoep al verzekerd bent op basis van een ander statuut, bouw je in de regel geen sociale rechten op als zelfstandige. De bijdrage van een zelfstandige in bijberoep wordt daarom ook wel eens een ‘solidariteitsbijdrage’ genoemd: je draagt je steentje bij aan het socialezekerheidsstelsel en het sociaal statuut voor alle zelfstandigen. Op deze regel bestaan echter ook uitzonderingen. Zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep betalen, kunnen toch aanspraak maken op bepaalde rechten.

Betaal je als zelfstandige in bijberoep minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep, dan bouw je toch enkele bijkomende rechten op. Zo kan je extra pensioenrechten  bekomen én kom je als vrouwelijke zelfstandige in aanmerking voor gratis dienstencheques. Bovendien heb je als starter in bijberoep na drie jaar de mogelijkheid om via Liantis risk solutions een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (Sociaal VAPZ) op te bouwen.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan zeker contact op met onze startersbegeleider.

Wat is het verschil met een aansluiting in hoofdberoep?

Het grootste verschil zit hem in de sociale bijdragen die je zal moeten betalen. Als zelfstandige in hoofdberoep ben je altijd een minimumbijdrage verschuldigd, zelfs als je een laag inkomen of helemaal geen inkomen hebt als zelfstandige.

Voor zelfstandigen in bijberoep is er daarentegen geen minimumbijdrage. Je bijdrage als zelfstandige in bijberoep wordt dus steeds berekend op basis van je werkelijke inkomen. Als zelfstandige in bijberoep ben je bovendien vrijgesteld van sociale bijdragen als je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige onder de grens van 1.815,41 euro blijft.

Denk je eerder aan een start in hoofdberoep? Kijk dan de berekening van je sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep na.

Wat zijn de kosten om te starten als zelfstandige in bijberoep?

Je bijberoep levert je een mooi financieel extraatje op, maar er komen ook een aantal kosten bij kijken. Voor de opstart van je eigen zaak als zelfstandige in bijberoep betaal je 178,44 euro. Dat bedrag bevat je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (101 euro) en de aanvraag en activatie van je btw-nummer (77,44 euro). De aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds is gratis. 

Je betaalt per kwartaal ook sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep. Je krijgt als starter in bijberoep een voorlopige bijdrage van 96,72 euro aangerekend. Die voorlopige bijdrage stemt overeen met een netto belastbaar inkomen van 1.815,40 euro. Wanneer je netto belastbaar inkomen hoger ligt, dan zal je ook meer sociale bijdragen moeten betalen. Het volledige overzicht van alle bedragen kan je raadplegen in onze bijdragetabel.

Voor- en nadelen van zelfstandig in bijberoep zijn

Voordelen

  • Door te starten als zelfstandige in bijberoep kan je zonder al te veel risico’s proeven van het leven als zelfstandige. Zo kan je op een laagdrempelige manier uitzoeken of voltijds aan de slag gaan als ondernemer iets voor jou is.
  • Door je passie of hobby te professionaliseren, verdien je een mooi extraatje. Er staat geen limiet op hoeveel je mag verdienen als zelfstandige in bijberoep.
  • Je kan bepaalde kosten zoals de aankoop van een laptop, printer, wagen, … aftrekken als beroepskosten in je belastingen. Laat je hierbij zeker ondersteunen door een accountant.

Nadelen

  • De combinatie van de job bij je werkgever en je eigen zaak als zelfstandige in bijberoep kan zwaar worden. Probeer hiervoor een goede balans te vinden. 
  • De inkomsten die je verdient uit je zelfstandige activiteit worden opgeteld bij de inkomsten uit je beroepsactiviteit. Hierdoor val je in een hogere belastingschijf.

Jouw verplichtingen als zelfstandige in bijberoep

Als zelfstandige in bijberoep heb je een aantal verplichtingen op vlak van btw, boekhouding en belastingen.

Btw

Afhankelijk van de activiteit die je uitvoert en je omzet, kan je als bijberoeper btw-plichtig zijn. Wanneer je btw-plichtig bent, zijn er een aantal zaken die je zeker in orde moet brengen. Zo moet je tijdig een aangifte doen van je werk en moet je een correcte boekhouding voeren. Dit zijn je verplichtingen:

  • Een klantenlisting indienen: elk jaar voor 31 maart moet je een specifieke lijst indienen met klanten aan wie je goederen of diensten leverde.
  • Je btw-tarief bepalen. Voor de meeste producten en diensten geldt het algemene btw-tarief van 21%, er zijn wel enkele uitzonderingen (12% of 6%).
  • Een periodieke btw-aangifte indienen bij de overheid. Afhankelijk van je activiteiten en je omzet moet dit maandelijks of driemaandelijks.

Belastingen

Je inkomsten als zelfstandige in bijberoep worden opgeteld bij het inkomen uit je hoofdberoep. Om je belastbaar inkomen zo laag mogelijk te houden, doe je er dus goed aan om voldoende beroepskosten te maken voor je eigen zaak. Ook kosten van voor je opstart mag je hierbij in rekening brengen. Je accountant kan je meer vertellen over welke beroepskosten in aanmerking komen voor aftrek en onder welke voorwaarden.