My Liantis

Temperatuurmeting ter preventie van corona: doen of niet?

Een van de belangrijkste symptomen als je het coronavirus hebt, is koorts. Maar dat wil niet zeggen dat je, om besmetting te voorkomen, de temperatuur van je werknemers zomaar mag opmeten.

thermometer

Mag ik temperatuurmetingen uitvoeren bij mijn werknemers? 

Als werkgever mag je officieel geen temperatuur meten. Dat wordt namelijk beschouwd als informatievergaring over de gezondheidstoestand van een lichaam, wat gelijkgesteld kan worden met een medische handeling. Zeker als er arbeidsgeschiktheid aan wordt gekoppeld. Om dezelfde reden mag je ook niet eisen dat medewerkers een bekwaamheidsattest van hun arts voorleggen, net zoals je zelf ook geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid of ziekteverlof mag opleggen.

MAAR in deze crisistijd kunnen bepaalde handelingen, zoals het opmeten van de lichaamstemperatuur, wel gebeuren binnen een strikt kader dat in het arbeidsreglement wordt ingeschreven.

De wijziging van het arbeidsreglement moet dan volgens vaste procedures verlopen. Heb je een ondernemingsraad? Dan kan een wijziging enkel in overleg met de ondernemingsraad. Heeft jouw bedrijf geen ondernemingsraad? Dan moet je als werkgever het ontwerp van de wijziging op de werkvloer uithangen. Vraag hiervoor advies aan jouw klantenadviseur.

Is het de moeite waard?  

Natuurlijk wil je jouw werknemers een veilige werkplek bieden, maar de test vraagt organisatorisch wel grote inspanningen. Bovendien kunnen die weinig effect hebben en een vals gevoel van veiligheid geven.

Medisch niet nuttig

Vanuit een medisch standpunt is een temperatuurmeting geen sluitende manier om het coronavirus te detecteren:

  • Koorts kan worden gemaskeerd met koortswerende middelen (zoals paracetamol).
  • Ook mensen zonder koorts kunnen het coronavirus doorgeven.
  • Niet iedereen met koorts heeft het coronavirus. De koorts kan evengoed een andere, mogelijk zelfs niet-klinische, oorzaak hebben. Een lichte temperatuursverhoging kan bijvoorbeeld ook worden toegeschreven aan fysieke inspanning of dag- en nachtverschillen. 

Juridische risico’s

Bovendien is temperatuurmeting ook juridisch gezien niet zonder risico. De inspectiediensten zien daar ook op toe.

  • Er is geen juridische basis om preventieve lichaamstemperatuurmetingen verplicht op te leggen aan de werknemers. Een werknemer heeft dan ook steeds het recht om zo’n test te weigeren.
  • De verkrijging, verwerking en bewaring van zulke persoonlijke medische gegevens vallen onder de GDPRwetgeving.

Samen besmetting voorkomen

Koorts meten of niet, vraag je werknemers in ieder geval om waakzaam te zijn voor symptomen en laat hen indien nodig contact opnemen met hun huisarts. Benadruk steeds het belang van de geldende maatregelen rond hygiëne en social distancing na te leven.