My Liantis

Temperatuurmeting ter preventie van corona: doen of niet?

Een van de belangrijkste symptomen als je het coronavirus hebt, is koorts. Maar dat wil niet zeggen dat je, om besmetting te voorkomen, de temperatuur van je werknemers zomaar mag opmeten.

thermometer

Mag ik temperatuurmetingen uitvoeren bij mijn werknemers? 

Volgens de Welzijnswet ben je verplicht om de risico’s bij je werknemers zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Een verhoogde lichaamstemperatuur kan doen vermoeden dat een werknemer besmet is met het coronavirus. Je mag als werkgever de lichaamstemperatuur van de werknemers daarom opmeten vóór zij het bedrijf binnenkomen. Maar dat kan enkel als je de volgende voorwaarden respecteert: 

  • Je licht het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk in over de maatregel, zodat het comité er eventueel advies over kan geven. 
  • De werknemers ontvangen duidelijke informatie over de concrete, praktische uitvoering van de maatregel. 
  • De temperatuuropname gaat niet gepaard met een bijkomende registratie of verwerking van persoonsgegevens. Zo ben je in overeenstemming met de GDPR-wetgeving. 
  • Je past de maatregel enkel toe gedurende de periode van verstrengde maatregelen in het kader van de coronacrisis. 
  • Je zorgt ervoor dat de geldende maatregelen rond hygiëne en social distancing altijd worden gerespecteerd. Het invoeren van een temperatuuropname doet geen afbreuk aan je verplichtingen rond veilig werken tijdens de coronacrisis.

Opgelet: een werknemer heeft altijd het recht om de opmeting te weigeren.

Koorts vastgesteld?

Blijkt een van je werknemers een lichaamstemperatuur te hebben van meer dan 37,5 °C? Dan kan je, om de andere werknemers te beschermen, beslissen dat de werknemer met koorts het bedrijf niet mag betreden. De werknemer dient vervolgens telefonisch contact op te nemen met zijn huisarts of de interne arbeidsarts om zijn gezondheidssituatie te laten opvolgen. 

Is het de moeite waard?  

Natuurlijk wil je jouw werknemers een veilige werkplek bieden, maar de test vraagt organisatorisch wel grote inspanningen. Bovendien kunnen die weinig effect hebben en een vals gevoel van veiligheid geven.

Medisch niet nuttig

Vanuit een medisch standpunt is een temperatuurmeting geen sluitende manier om het coronavirus te detecteren:

  • Koorts kan worden gemaskeerd met koortswerende middelen (zoals paracetamol).
  • Ook mensen zonder koorts kunnen het coronavirus doorgeven.
  • Niet iedereen met koorts heeft het coronavirus. Het kan evengoed om een andere oorzaak gaan.

Juridische risico’s

Bovendien is temperatuurmeting ook juridisch gezien niet zonder risico. De inspectiediensten zien daar ook op toe.

  • Er is geen juridische basis om preventieve lichaamstemperatuurmetingen verplicht op te leggen aan de werknemers. Een werknemer heeft dan ook steeds het recht om zo’n test te weigeren.
  • De verkrijging, verwerking en bewaring van zulke persoonlijke medische gegevens vallen onder de GDPRwetgeving.

Samen besmetting voorkomen

Koorts meten of niet, vraag je werknemers in ieder geval om waakzaam te zijn voor symptomen en laat hen indien nodig contact opnemen met hun huisarts. Benadruk steeds het belang van de geldende maatregelen rond hygiëne en social distancing na te leven.