My Liantis

Sociaal statuut 23 augustus 2021

Aan de slag in een vaccinatiecentrum: onder welk statuut?

Heel wat zorgverstrekkers zoals artsen, apothekers en verplegers zijn aan de slag als vrijwilliger in één van de vele vaccinatiecentra in ons land. Om effectief als vrijwilliger beschouwd te worden, mogen ze dan de vastgelegde dag- en jaarvergoeding niet overschrijden. Wie meer verdient – wat meestal het geval is voor een zorgverstrekker die een gespecialiseerde taak uitvoert in een vaccinatiecentrum – kan geen beroep doen op het vrijwilligersstatuut.

Verhoogd jaarbedrag

Iemand die actief is onder het statuut van vrijwilliger mag in 2021 maximum 35,41 euro per dag ontvangen, en op jaarbasis maximaal 1.416,16 euro.

Bepaalde categorieën van vrijwilligers mogen jaarlijks meer verdienen onder het vrijwilligersstatuut. Door de coronacrisis heeft de regering nieuwe categorieën toegevoegd die tijdelijk ook recht hebben op dit verhoogde jaarbedrag:

  • Vrijwilligers die ingezet worden in de vaccinatiecentra van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2021. Zij mogen in 2021 maximaal 3.540,51 euro vrijwilligersvergoedingen ontvangen (in plaats van 1.416,16 euro).
  • Vrijwilligers die buiten de vaccinatiecentra ingezet worden om de verspreiding van het coronavirus te beperken of voor activiteiten in het kader van het beheer van de coronacrisis tijdens de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Zij mogen in 2021 maximaal 2.600,90 euro vrijwilligersvergoedingen ontvangen (in plaats van 1.416,16 euro).
  • Vrijwilligers ingezet in de zorg (buiten de vaccinatiecentra) van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. Zij mogen in 2021 maximaal 2.600,90 euro vrijwilligersvergoedingen ontvangen (in plaats van 1.416,16 euro).

Gevolgen voor gevestigde zelfstandigen

Is een zelfstandige ondernemer actief als medewerker in een vaccinatiecentrum, en verdient hij of zij meer dan de eerder vermelde maximumbedragen? Dan bevestigt de FOD Financiën in een circulaire van 26 juli 2021 dat de persoon in kwestie die inkomsten als zelfstandige beroepsinkomsten moet aangeven.

Verkeer je als zelfstandige in dit geval? Dan moet je geen actie ondernemen. De vergoedingen die je krijgt voor het werk in het vaccinatiecentrum zal je dus samen met je andere inkomsten als zelfstandige moeten aangeven. Op dit volledige zelfstandige beroepsinkomen (inclusief de vergoedingen uitbetaald door het vaccinatiecentrum) ben je sociale bijdragen verschuldigd. De extra vergoedingen van je werk in het vaccinatiecentrum kunnen bovendien tot hogere sociale bijdragen leiden.

Verplichte aansluiting als zelfstandige

Is iemand actief als medewerker in een vaccinatiecentrum, en verdient hij of zij meer dan de eerder vermelde maximumbedragen? Dan moet deze persoon zich als zelfstandige aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, een ondernemingsnummer aanvragen bij het ondernemingsloket en dus ook sociale bijdragen betalen.

De aansluiting en het ondernemingsnummer starten op de dag van de eerste prestatie voor het vaccinatiecentrum en eindigen na de definitieve stopzetting van de taken voor het vaccinatiecentrum. De sociale bijdragen worden berekend op basis van de aangegeven inkomsten (vergoedingen van het vaccinatiecentrum).

Afhankelijk van de situatie kan hij of zij aangesloten worden als zelfstandige in hoofdberoep, zelfstandige in bijberoep, student-zelfstandige, gepensioneerde... Mogelijk kan de zelfstandige dus ook vrijgesteld zijn en moeten er geen sociale bijdragen betaald worden.

Meer informatie

In ons blogartikel lees je meer over het combineren van een zelfstandige activiteit met vrijwilligerswerk.